Jeden z důvodů proč lidé nemají rádi vegany: Nikdo nemá rád pocit, že je nemorální
Tobias Leenaert

 

 
 

Pro mnoho vegetariánů a veganů je to záhada: snažíme se být laskaví a soucitní vůči všemu cítícímu životu a proto bojkotujeme konzumaci produktů ze zvířat. Není to něco chválihodného? Tak proč se zdá, že se tolik lidí zesměšňuje nebo dokonce napadá vegany a veganství?

Jistě, někdy dokážeme být trochu otravní. Všežravce může obtěžovat, když musí čekat než si prostudujeme etikety nebo když vetujeme jejich výběr restaurace, když jdeme na večeři. To ale doopravdy nevysvětluje nepřátelství a výsměch se kterým se někdy setkáváme.

Částečně je to způsobeno fenoménem nazývaným znevažování dobrodinců (do-gooder derogation), nebo ponižování těch, jejichž motivací je morálka.

Mohli jste to zažít sami jako vegetariáni nebo vegani: i bez toho, abyste cokoli řekli mohou masojedlíci u stolu přejít do defenzívy a dělat si z vás a vaší "diety" legraci.

Proč se znevažování dobrodinců děje? Problémem je, že lidé často vnímají vaše jednání ( veganství) jako jejich implicitním odsouzení (jejich konzumace masa). Morálně správné chování je spojované s implicitní morální výčitkou vůči ostatním.

Podle výzkumníků, kteří studovali znevažování dobrodinců, "morální výtka, i ta implicitní,podráždí, jelikož lidé jsou obzvláště citliví na kritiku svých morálních postojů (...)". Kvůli obavám o uchování morální identity mohou být morálně motivované minority pro mainstream obzvláště znepokojující a vyvolají zášť." Odpovědí na ohrožení morální identity je ponížení zdroje této hrozby. (Minson, Minson)


Pouhé pomyšlení na to, jak vegetariáni vnímají morálnost neveganů, může vyvolat efekt znevažování. Když masojedlíci očekávají od vegetariánů morální výčitky - např. když si masojedlíci myslí, že je vegetariáni budou morálně odsuzovat - budou mít zvýšenou tendenci je zvýšeně znevážit.

Nejdůležitějším problémem, o který bychom se měli zajímat není to, že budou etičtí konzumenti (v tomto případě vegani) uraženi, zesměšněni nebo se s nimi bude špatně jednat, ale to, že ti, kteří je očerňují budou v budoucnu sami méně vstřícní etickým hodnotám. Jinými slovy, negativní vymezování konfrontace nejenom, že naštve vegany, ale brání masojedlíkům - z důvodu sebeobrany - aby sami podnikli kroky k veganství.


Takže, abychom to shrnuli, tohle se může stát (v nejhorším případě).

morální akce -> pocit morálních výčitek -> znevažování -> snížená pravděpodobnost změny -> pomůže se méně zvířatům

To je samozřejmě pro šíření veganských hodnot a jednání problém. Takže tady jsou moje návrhy, jak se vyhnout tomu, abychom nevzbuzovali v neveganech pocit, že jim něco morálně vyčítáme a oni tak neznevažovali vegany a veganství a tak nám a našemu sdělení více neodcizili.

1. Nerozpitvávejte to. Když už se lidi cítí vinni a prožívání morálních výčitek je od nás a našeho sdělení odcizuje, nezvyšujte jejich pocity vinny nebo morálních výčitek tím, že je budete dále obviňovat. Nepomůže to (i když to někdy pro nás může být zábavné nebo uspokojivé).

2. Nepoužívejte jenom morální apely nebo argumenty. Je to problematické, protože důsledkem je znevažovaní dobrodinců než morálně nezaměřené poselství. Nevegani se cítí méně ohroženi lidmi, kteří jedí rostlinnou stravu ze zdravotních důvodů než etickými vegany. To neznamená, že musíte přestat používat etické argumenty, ale že promluvit také o zdraví (nebo chuti) může být strategické a produktivní.

3. Mluvte o svých vlastních nedostatcích. Můžeme ostatním říci o něčem, co děláme i když bychom neměli. Třeba můžeme mluvit o tom, že jsme se nezměnili přes noc a potřebovali jsme přesvědčování. Nebo můžeme mluvit o dalších oblastech ve kterých si tak dobře nevedeme. Je důležité ostatním ukázat, že se od nich nelišíme, nejsme nějaký mimozemský druh s úrovní morality nebo disciplíny, které nemohou nikdy dosáhnout.

4. Může být dobré explicitně ukázat rozdíl mezi jednáním a jednajícím. Volba nejíst produkty ze zvířat je morálně lepší volba, ale to neznamená, že lidé kteří stále jedí zvířata jsou špatní lidé.

Spíše než přispívat k  odmítání a pocitu bezmocnosti, podílejme se na budování vztahů a vztahů s ostatními.
 

 
 

V studii zmíněné v článku měli univerzitní studenti  nejprve sami sebe zhodnotit, za jak morální osoby se považují a měli také ohodnotit, jak vnímají vegetariány a jak vegetariáni podle nich vnímají je. Účastníci studie svou morálku ohodnotili jako nadprůměrnou, jako lepší než morálku většiny ostatních, vegetariánů i nevegetariánů. Morálku vegetariánů ale hodnotili lépe než morálku nevegetariánů. Podle výsledků dále testovaní masojednlíci očekávali, že vegetariáni by sami sebe hodnotili jako mnohem morálnější než jak by hodnotili nevegetariány a je samotné by také ohodnotili jako podprůměrně morální (Minson, Monin 2012).
Když pak měli testovaní účastníci vymyslet slova, která jim přijdou na mysl, když o vegetariánech přemýšlí,  téměř polovina testovaných měla s vegetariány spojeny negativní asociace. Čím vice byli přesvědčeni o tom, že je budou vnímat vegetariáni negativně, tím negativnější asociace s vegetariány spojovali (Minson, Monin 2012).

 
     
 

Jiná studie, která zkoumala názory na vegetariány v Belgii zjistila že veganofóbní postoje zastávají spíše starší lidé a častěji muži, kteří, také častěji věří, že "jídlo bez masa není pořádné jídlo". Podle studie jsou veganofóby "nejčastěji (starší) muži s nižším vzděláním, kteří jedí maso téměř každý den" (Vandermoere et al. 2019).
 

 
 

 

 Proč lidé nemají rádi vegany (ještě k tématu)

Pramen, odkazy

 

One Reason why people dont likevegans (originální článek v ang.)

Do-Gooder Derogation: Disparaging Morally Motivated Minorities to Defuse Anticipated Reproach.

Meat Consumption and Vegaphobia

Co se můžeme naučit od abolicionistů 19. století?

Tobias Leeneart: Není nic špatného být veganským apologetou

Mysl motivovaná masem: Rozhovor s Jaredem  Piazzou

Veganská komunikace a strategie