Není nic špatného být veganským apologetou
Tobias Leeneart


Možná jste zaslechli termín “apologetický vegan” nebo “veganský apologeta”. Možná vás tak i někdo nazval. Ale co to přesně znamená?Trochu jsem googloval a hledal definice a zdá se, že veganský apologeta je vegan, který se až moc stará o to, jak se cítí nevegani,  a je schopný omlouvat jejich neveganské chování takovými důvody, které ne-apologetičtí vegani (budu je nazývat v tomto textu "hardliners" – stoupenci tvrdé linie) nepovažují za přesvědčivé. Dalším znakem apologety podle všeho je omlouvání se masojedlíkům za chování některých veganů. Apologetický vegan by například vysvětloval, že někteří vegani jsou opravdu příliš militantní nebo netolerantní. Toto by u "hardliners" neprošlo. V očích "hardliners" není žádná omluva pro zneužívání zvířat, žádná omluva pro to, nestát se namístě veganem, žádná omluva pro jakoukoli výjimku. Žádná omluva pro omluvy. Myslím si, že "hardliners" věří, že jsou to jen oni, kdo bezpodmínečně stojí na straně zvířat, a že apologeti tolerují chování druhých, které by tolerováno být nemělo.
Měl byste jako vegan vždy odmítnou argumenty, kterými se lidé omlouvají že nejsou vegani.
 
Myslím si, že "omlouvání" – věc, kterou "hardliners" tak odsuzují – je často dobrá věc. Jsou pro to dva důvody. U jednoho jde o proces, u druhého o obsah.
Když jde o proces, důvodem pro to, abychom brali vážně důvody druhých lidí, proč nejsou vegany, pochopili je a někdy je přijali, je to, že postoj, kdy zohledníte, odkud lidé pocházejí, a nepožadujete něco, co jim připadá nemožné, je mnohem pravděpodobněji přiměje se otevřít a naslouchat vám. Zdá se, že si vegani tvrdé linie myslí, že apologetičtí vegani se příliš starají o to, aby nezranili city jiných lidí. Chápu tento sentiment a myslím si, že někdy jdeme příliš daleko ve snaze neurazit. Ale (jenom) o to nejde. Jde i o efektivnost. Pokud lidem řeknete, že musí něco udělat, že neexistuje žádná výmluva pro to,aby se nezněnili, že všechny jejich důvody jsou nesmysly… no, v mnoha případech si je odcizíte.
 
Když jde o obsah, důvodem pro to být veganským apologetou je to, že lidé mohou mít (přinejmenším z jejich vlastního pohledu) validní důvody, proč nejsou vegany (a samozřejmě, ne zcela vegany). Pro pochopení některých argumentů, které "apologetičtí vegani" používají, když omlouvají ne-vegany, se podívejte na bingo meme dole. Při výběru těchto "apologetických argumentů" jsem udělal následující: kde to bylo nutné, tam jsem v závorkách námitku trochu ujasnil (jen pro případ, že pár slov na kartě pro vás není dost jasných). Pak jsem stručně vypsal, co nazývám "hardline veganský argument" (HVA). To je to, co měl tvůrce bingo karet (očividné ne-apologeta) na mysli. Pak představím to, čemu říkám "apologetický veganský argument" (AVA), který vysvětluje, proč tato konkrétní námitka vůči (plně konzistentnímu) veganství může obsahovat kus pravdy.
 

Jak uvidíte, argument veganů tvrdé linie má často velmi binární a černobílou povahu. Pokud něco pochází ze zvířat nebo zahrnuje využití zvířat, není to vegan, tečka.  Argument apologetického vegana má více nuancí.
Jdeme na to.

Vejce ze dvorku ("Je v pořádku, pokud se lidé stravují vegansky, až na vajíčka od slepic z jejich vlastního dvorku.")
Argument vegana tvrdé linie (Hardline vegan argument - HVA): Vejce jsou produkty zvířat. Vegani nejí zvířecí produkty. Bez výjimek.
Argument apologetického vegana (Apologist vegan argument - AVA): Může to být problematické, nicméně vejce ze dvorku bývají jedny z nejméně problematických produktů zvířat a když připustíme, že často nejsou vůbec problematická, mohou zvýšit věrohodnost naší pozice vůči neveganům a také jim trochu zjednodušit proces změny.
 
Částeční vegani ("Částeční vegani dělají pokroky a jsou užiteční pro zvířata.")
HVA: Neexistuje nic jako částečný vegan. Jste vegani nebo ne. Když lidé stále jedí neveganská jídla, jsou pořád součástí problému a stále přispívají k utrpení zvířat.
AVA: Částečný vegan je částí řešení, protože způsobuje menší utrpení a pomáhá vytvářet poptávku po veganských produktech, čímž pomáhá všem snadněji se stát veganem (díky větší dostupnosti). Navíc částeční vegani jsou mnohem blíž tomu stát se vegany než všežravci. Mělo by se jim dostat povzbuzení a podpory.
Všimněte si, že tyto argumenty také fungují na námitku "malých krůčků" (které očividně autor bingo karet považuje za tak problematické, že je umístil do středu)
 
Služební psi ("Vegani by neměli být proti věcem, jako jsou psi, kteří pomáhají slepým.")
HVA: Používání zvířat není veganské.
AVA: Tito psi slepým velice pomáhají a rozhodně není samozřejmé, že se s nimi špatně zachází anebo trpí. Problém služebních psů není prioritní. Vyjadřovat se proti služebním psům může snadno vypadat hrubě a nepřispívá to k pozitivnímu obrazu veganů a veganství.
 
Ústřice jsou veganské ("Ústřice nejsou tak úplně zvířata a můžeme je jíst.")
HVA: Ústřice jsou zvířata. Není to veganské.
AVA: Zdá se, že existují rozumné argumenty pro tvrzení, že ústřice nevnímají /nemají vědomí? a jsou v tomto smyslu více jako rostliny, než zvířata. Připustit to, nebo ponechat tuto otázku otevřenou nám může pomoci působit jako rozumní, nedogmatičtí lidé s otevřenou myslí. Když jsme rozumní a máme otevřenou mysl, mnoho dalších lidí s námi bude s větší pravděpodobností debatovat.
 
Osobní volba ("Lidé mají svobodu jíst, co chtějí. Neměli bychom jim naše přesvědčení vnucovat.")
HVA: Naše činy nejsou osobní volbou, jestliže jsou do ní zapojeny jiné bytosti, které by trpěly kvůli naší volbě. 
AVA: Je dobré vysvětlit, že jedení či nejedení zvířecích produktů rozhodně není volba na úrovni výběru barvy vaší tapety: jestli bychom měli nebo neměli jíst zvířata není to stejné, jako měli bychom vymalovat obývák modře nebo žlutě. Nicméně, lidé mají vskutku svobodu v tom jíst, co chtějí. Myslím si, že když se na věc budeme dívat takto, naše komunikace s nevegany může být méně nátlaková, odsuzující nebo omezující, takže je větší šance, že budou mít v mysli prostor na to svobodně zvážit tyto závažné otázky.

 
Každý nemůže být vegan ("Nemůžeme očekávat, že se celý svět stane veganským.")
HVA: Není omluva pro to nebýt veganem, každý se jím může stát.
AVA: Ačkoli je mnoho lidí na Západě v perfektní pozici stát se vegany, může být dobré si uvědomit – a ukázat, že to chápeme – že existují lidé, pro které je stát se vegany složitější než pro jiné. Někteří lidé mají horší postavení než jiní, bojují s finančními problémy, rodinnými problémy, zdravotními problémy, alergiemi, kulturními problémy, špatně zásobenými obchody… Ačkoli tyto věci nemusí zapříčinit nemožnost stát se veganem, mohou to udělat (mnohem) složitější.
 
Lidé jsou také utlačovaní ("Zvířata nejsou jediným problémem, neztraťme ze zřetele další problémy.")
HVA: Lidské utrpení bledne v porovnání s tím, co děláme zvířatům
AVA: Míra utrpení a množství zvířat umírají lidskou rukou je vskutku masivní a neuvěřitelná. To ale nemůže ospravedlnit, aby někdo ignoroval utrpení lidí nebo upřednostňoval utrpení zvířat na úkor všeho ostatního. míra, ve které zvířata trpí a umírají na lidských rukou je skutečně masivní a neuvěřitelné. Ale to nikdy nemůže ospravedlnit, že by někdo ignoroval lidské utrpení nebo upřednostňoval utrpení zvířat za cenu všech ostatních.
 
V laboratoři vyrobené maso je veganské ("Čisté maso vytvořené ze zvířecích buněk nezpůsobuje utrpení.")
HVA: Není veganské, protože je to zvířecí produkt. Nejenom, že výroba čistého masa vyžaduje biopsii zvířete, ale vyžaduje také růstové médium pocházející ze zvířat. Navíc čisté maso nepotřebujeme, protože je tu teď tolik skvělých alternativ masa a mléčných výrobků.
AVA: Míra : Biopsie je docela neškodná. Navíc pokud budeme v budoucnosti více nakloněni technologii GMO, můžeme vytvořit nekonečně se replikující buňky, takže biopsii bude nutné provést jen jednou. Co se týče média, vyvíjíme – a v budoucnu budeme využívat – růstové médium bez využití zvířat. V každém případě, čisté maso má potenciál předejít obrovskému množství zvířecího utrpení. A ohledně toho, že ho nepotřebujeme: pokud jsou rostlinná jídla dostačující, proč tedy už není každý vegan? Očividně jsou tu ještě mezery a nedostatky a my bychom se měli snažit je vyplnit.

 

 

Med je veganský ("Nezmiňujme med a považujme ho za veganský, než abychom mluvili o detailech.")
HVA: Med je zvířecí produkt a tudíž není veganský
AVA: Technicky vzato med není veganský produkt, ale tím, že se na to budeme zaměřovat, uděláme veganství méně přesvědčivé (v očích mnoha lidí je to tak přírodní a zdravý produkt) a obtížnější. Je dobré alespoň nenabízet stále bez vyžádání informaci, že "med není veganský".
 
Neříkejte znásilnění, když mluvíte o zvířatech ("Slovo znásilnění v kontextu mléčného průmyslu je  kontraproduktivní")
HVA: Ale výroba mléka JE znásilňování
AVA: Výroba mléka může být vskutku netriviálním způsobem podobná znásilnění, ale farmář, který uměle inseminuje krávu má zcela jiné záměry než násilník. Rovněž podhled veřejnosti na znásilnění a umělou inseminaci je zcela odlišný. Tudíž není strategické jedno s druhým porovnávat. Toto přirovnání často nevegany od veganství odpuzuje. V mnoha situacích je nicméně užitečné poukázat na to, že krávy by každoročně bez lidského zásahu nerodily.
 
Vegetarián je lepší než všežravec ("Měli bychom lidem aplaudovat za to, že se stali vegetariány.")
HVA: Vegetarián je pořád součástí problému. V produkci mléka a vajec je zahrnuto tolik utrpení.
AVA: Vejce a mléčné výrobky jsou z různých důvodů jistě problematické, ale vegetariáni způsobují mnohem menší utrpení a pomáhají zvýšit poptávku po alternativách masa. Navíc mohou být na cestě k veganství.
 
Toto je důvod proč lidé nesnáší vegany ("Vegani by neměli dělat nebo říkat to či ono, protože nás pak lidi nemají rádi.")
HVA: Vegani by neměli být kritizováni za způsob komunikace nebo za metody, které používají. Poukazujeme na velmi závažnou věc.
AVA: Připustit si, že existují vegani, kteří komunikují méně optimálním způsobem, nebo že existují metody, které mohou být kontraproduktivní, může vést k tomu, že nás nevegani budou brát seriózněji a příkopy mezi námi se zmenší Pokud schvalujete vše co vegani dělají, můžete být považován za "jednoho z těch" a druhá strana nebude ochotna pokračovat v dialogu.

 
Jezte jenom maso z kontejneru ("Jsem vegan kromě chvíle, kdy najdu masné produkty zadarmo v odpadcích.")
HVA: Není to veganské.
AVA: Freegani nepřispívají k poptávce. Mohou mít své vlastní přesvědčení pro to být freeganem  – třeba, že nechtějí plýtvat jídlem. Jsou součástí řešení, ne problému.
 
Doufám, že vidíte, že argumenty veganského apologety jsou nosné jak ve smyslu obsahu, tak procesu. I když je termín "apologeta" používán jako nadávka, určitě se nebudu vyhýbat snaze pravdu a validní argumenty najít– ať už jsou k nalezení kdekoli – v tvrzeních neveganů. Je to proto, že si s nimi chci vybudovat vztah v naději, že jim mohu nějak pomoci činit lepší volby. A také proto že, upřímně, mají někdy pravdu.
Zajisté bychom neměli nacházet pro všechno výmluvy ani přistupovat příliš tolerantně ke špatným věcem. Měli bychom ale vždy vzít v potaz odkud lidé jsou, v jaké době žijí a jaké jsou zrovna normy, než ostatní odsoudíme a obviníme. Pokud to tak budeme dělat, snadno zjistíme, proč každý nedělá to, co my. Zatím.

Pramen, odkazy

 

Theres nothing wrong about being a"vegan apologist"

Matt Ball: Dopis mladšímu já

Veganská komunikace a strategie (rozhovor s Melanií Joy)

Mysl motivovaná masem: Rozhovor s Jaredem  Piazzou

Tobias Leenaert: Rozhovor o umělém mase