Empatie, všežravci,vegetariáni, vegani
Výzkum mozku

 

 

 

 Skupina výzkumníků provedla studii, která pomocí funkční magnetické rezonance (fMRI) zkoumala, jak se liší reakce všežravců (čili masožroutů), vegetariánů a veganů na utrpení lidí a zvířat. Studie se účastnilo 20 všežravců, 19 vegetariánů a 21 veganů. Vybraní vegetariáni a vegani si tuto stravu zvolili z etických důvodů. 

Všem účastníkům studie se promítala série 150 obrázků, které zobrazovaly negativní scény spojené s lidmi (40 obrázků), negativní scény spojení se zvířaty (40 obrázků) a neutrální přírodní scenérie (70 obrázků). 

Studie odhalila rozdílnou aktivaci mozkových oblastí mezi jednotlivými skupinami. Z výsledků fMRI vyplynulo, že při sledování negativních scén "mají vegetariáni a vegani konstantně vyšší zapojení oblastí spojených s empatií než všežravci", a to nezávisle na tom, zda sledují scény s lidmi či se zvířaty. Projevuje se to například větším zapojením oblastí mozku nazvané anterior cingulate cortex (ACC,  přední cingulární kůra) a inferior frontal gyrus (IFG,  dolní čelní gyrus). ACC je oblast mozku spojovaná s empatií vůči druhé osobě a se schopností sdílet pocity druhé osoby. IFG  je považován za část systému zrcadlových neuronů.

Vegani a vegetariáni také měli vyšší zapojení s empatií souvisejících oblastí při sledování negativních scén se zvířaty než s lidmi.

Účastníci této studie také vyplňovali test kvocientu empatie (EQ). I v tomto testu vyšli vegani a vegetariáni jako empatičtější, než všežravci. V testu je možné dosáhnout 0 až 80 bodů.  Vegetariáni a vegani měli vyšší skóre než masožravci. Průměrné skóre vegetariánů bylo 49,5, skóre veganů bylo 44,6 a skóre všežravců bylo 38,8.  [2] Jiná studie zkoumala chování jedlíků masa, flexitariánů a vegetariánů.  Výzkumníci zjistili, že tyto tři skupiny se v přispívání na charity zaměřené na lidi mezi sebou neliší. Na charity orientované na zvířata však přispívají častěji vegetariáni než masožravci i flexitariáni. (
Flexitariánství neboli částečné vegetariánství – převážně vegetariánská strava, která povoluje občasnou konzumaci masa, flexitariáni často nejedí maso zvířat, která jsou chována v továrním prostředí, ale nejsou proti konzumování masa zvířat ulovených v divočině nebo chovaných na ekofarmách.)

 

 

 

 

 

Pramen, odkazy

 

[1] The Brain Functional Networks Associated to Human and Animal Suffering Differ among Omnivores, Vegetarians and Vegans

[2] Meat morals: relationship between meat consumption consumer attitudes towards human and animal welfare and moral behavior

Zdroj k třetímu obrázku www.nationalgeographic.com

Rebecca Fox: Když nás empatie zradí

Jedení masa a racionalita: Richard Dawkins a Sam Harris

Sdílíme svět s tvory schopnými citu

Emoce nejsou lidským privilegiem