Richard Dawkins, víra  a posvátnost lidského života  

 

Richard Dawkins (*1941), britský zoolog, etolog a biolog. Na veřejnosti působí jako popularizátor evoluční biologie a sociobiologie. Působí jako profesor na univerzitě v Oxfordu. Dawkins je vnímám  jako kontroverzní osobnost pro svůj manifestovaný ateismus. Ostře vystupuje proti náboženství. V roce 2006 vydal novou knihu na toto téma The God Delusion, česky vydala Academia v roce 2009.

Odmítá náboženský fundamentalismus a kritizuje všechny ostatní, i umírněné podoby náboženství. Považuje je za nebezpečný jev, který omezuje svobodné myšlení lidí. Být o něčem přesvědčen na základě víry je podle Dawkinse v ostrém rozporu s přesvědčením na základě racionálních argumentů. Náboženský dogmatismus pak stojí v jádru dalších problémů – od vyučování zjevných nepravd o původu světa a lidstva až po teroristické útoky.

Dawkins je nositelem čestných doktorátů na univerzitách. V roce 1997 byl zvolen členem Královské literární společnosti a v roce 2000 královské přírodovědecké společnosti. Britská veřejnost jej v roce 2004 vyhlásila vítězem v anketě „Sto nejvýznamnějších britských intelektuálů“ a to dokonce s dvojnásobkem počtu hlasů před držitelem druhého místa.

 

Dawkins podporuje GREAT  APE  PROJECT, který na Princetské univerzitě odstartovali tamější bioetik Peter Singer a italská filozofka Paola Cavalieri.

Richard Dawkins procestoval svět, pořádá přednášky, šíří své  evangelium ateismu, vědy, racionálních argumentů a odvahy žít ve světle faktů. Dawkins  potvrdil svůj odpor k působení bolesti ostatním bytostem. Ze  svého přesvědčení vyvodil,  že bychom neměli působit utrpení a měli bychom podle toho jíst . Nemáme žádný důvod si myslet, že mrkev trpí, takže pojídání mrkve nepřináší žádné etické problémy, zatímco zabíjení a jedení zvířat ano.   Dawkins se přiznal, že zkoušel být vegetariánem, ale  stále „ relapsoval“.  Řekl, že bychom přinejmenším měli být proti továrním farmám a dalším místům, kde se špatně zachází se zvířaty.

"Filozof Peter Singer je ve svém Osvobození zvířat (Animal Liberation) tím nejvýmluvnějším zastáncem názoru, že bychom měli pokročit k postspeciesistickým** podmínkám, v nichž bychom humánní zacházení vyměřili všem druhům, které mají takovou mozkovou kapacitu, aby si toho byly vědomy. Možná to je náznak směru, kam se morální Zeitgeist bude ubírat v dalších stoletích. Byla by to přirozená extrapolace dřívějších reforem jako zrušení otroctví a zrovnoprávnění žen".

**Speciesismus neboli druhová nadřazenost (angl. species znamená druh) staví člověka do pozice, ve které je oprávněn vykořisťovat jiné živočišné druhy

 

  Richard Dawkins: Víra a posvátnost lidského života

Lidská embrya jsou exempláři lidského života. Z absolutistického náboženského hlediska je tudíž interrupce prostě špatná: je to jednoznačná vražda.  Nejsem si potom jistý, co si mám myslet o tom, že mnozí nejzanícenější odpůrci zabíjení embryí patří mezi nejnadšenější zastánce vraždění dospělých.  Abych byl spravedlivý, zpravidla se to netýká římských katolíků, kteří se řadí mezi nejhalasnější oponenty potratů. (pozn. týká se to především amerických "znovuzrozených" evangelikálů)  

 Jsou lidé, kteří kvůli svému náboženskému přesvědčení považují interrupci za vraždu a jsou ochotni na obranu embryí, kterým říkají „děti", zabíjet. Na druhé straně jsou stejně upřímní zastánci interrupcí, kteří mají odlišné náboženské přesvědčení nebo nejsou věřící vůbec a kromě toho vy­znávají dobře promyšlenou konsekvencialistickou morálku. I oni sami se považují za idealisty, kteří poskytují lékařskou službu pacientkám v nouzi, které by se jinak musely obracet na šarlatány v zastrčených uličkách. Obě strany považují jedna druhou za vrahy či za obhájce vraždy. A obě strany to podle vlastního mínění myslí stejně vážně…. 

Téměř všichni energičtí odpůrci interrupcí jsou hluboce zbožní. Skuteční zastánci interrupcí, ať věřící, či nevěřící, se patrně řídí nenáboženskou konsekvencialistickou morální filozofií a možná si pokládají otázku Jeremyho Benthama: „Opravdu mohou trpět?" … 

Raná embrya žádnou nervovou soustavu nemají a rozhodně netrpí. A pokud pozdě potracená embrya s nervovou soustavou trpí - třebaže politováníhodné je veškeré utrpení -, netrpí proto, že by to byli lidé. Neexistuje žádný všeobecný důvod domnívat se, že lidská embrya jakéhokoli stáří trpí víc než embrya krav nebo ovcí ve stejném vývojovém stadiu. A máme všechny důvody domnívat se, že všechna embrya, lidská i jiná, trpí mnohem méně než dospělé krávy nebo ovce při porážce, zejména porážce rituál­ní, při níž musejí být z náboženských důvodů při podřezání hrdla při plném vědomí. 

Utrpení se těžko měří a o podrobnostech se vedou spory. To se ale netýká toho, o co mi jde, tedy rozdílu mezi sekulárními konsekvencialistickými a zbožnými absolutistickými morálními filozofiemi.* Jedna myšlenková škola se zabývá otázkou, jestli embrya trpí. Druhé jde o to, jestli jsou embrya lidmi. Náboženští moralisté debatují o otázkách: „Kdy se z vyvíjejícího se embrya stává člověk - lidská bytost?" Sekulární mora­listé se spíše ptají: „Nejde o to, jestli to je člověk (proč se vůbec na něco takového u shluku buněk ptát); v jakém stáří získá vyvíjející se embryo jakéhokoli druhu schopnost trpět?" 

 
Velký podvod s Beethovenem 

Další krok odpůrců interrupcí ve verbální šachové partii vypadá zhruba takto. Nejde o to, jestli lidské embryo může nebo nemůže trpět ted'. Jde o jeho potenciál. Interrupce embryo připravila o příležitost prožít v budoucnosti naplněný lidský život. Tento koncept shrnuje řečnický argument, jehož jedinou obranou před obviněním z naprosté nečestnosti je jeho naprostá pitomost. Mluvím o „velkém podvodu s Beethovenem" .. 

„Chtěl bych znát váš názor na ukončení těhotenství. Otec měl syfilis, matka tuberkulózu. Narodily se jim čtyři děti. První bylo slepé, druhé zemřelo, třetí by o choněmé a čtvrté mělo také tuberkulózu. Co byste udělal?"
„Já bych to těhotenství ukončil."
„Pak byste zavraždil Beethovena."

Internet je zaneřáděný stránkami hnutí „pro život" (pro-life), které tento absurdní příběh papouškují a mimochodem si s lehkomyslným klidem mění faktické premisy. Zde je další verze. „Kdybyste znali těhotnou ženu, která má už 8 dětí, z toho tři hluché, dvě slepé, jedno mentálně postižené (to vše proto, že měla syfilis), doporučili byste jí, aby šla na potrat? Pak byste zabili Beethovena." V tomto znění legendy je velký skladatel už devátým, nikoli pátým dítětem, hluché děti jsou tři a slepé dvě a syfilis má tentokrát matka.

Pravda je taková, že Ludwig van Beethoven nebyl ani devátým, ani pátým dítětem svých rodičů. Byl nejstarší - přísně vzato byl druhorozený, ale jeho starší sourozenec v dětství zemřel, jak bylo v té době běžné, a nebyl, pokud je známo, slepý, hluchoněmý ani mentálně postižený. Žádné důkazy také nehovoří o tom, že by jeho rodiče měli syfilis, ačkoli je pravda, že jeho matka na tuberkulózu skutečně zemřela. Tenkrát to byla obvyklá nemoc.

Ve skutečnosti to je jednoznačný městský mýtus (urban legend), výmysl, který úmyslně šíří lidé, kteří mají na jeho šíření zájem. Ale na tom, že to je smyšlená lež, tady vůbec nesejde. I kdyby to nebyla lež, argument, který je z ní vyvozený, je argument opravdu špatný. Abychom dokázali jeho úskočnost, pravdivost tohoto příběhu vůbec zpochybňovat nemusíme: „Logická úvaha, která se za tímto nechutným argumentem ukrývá, je zcela mylná, protože pokud se zde nevyslovuje domněnka, že existuje souvislost mezi rodiči trpícími syfilidou, resp. tuberkulózou, a narozením hudebního génia, pak by svět o Beethovena potratem nepřišel o nic pravděpodobněji než pouhou sexuální abstinencí." Tato lakonická uštěpačná poznámka Medawarových je nevyvratitelná (naopak v zápletce jedné temné povídky Roalda Dahla nám stejně nahodilé rozhodnutí z roku 1888 nejít na potrat dalo Adolfa Hitlera). …

… logický závěr z argumentu o „lidském potenciálu" je takový, že lidskou duši potenciálně zbavujeme daru existence pokaždé, když nevyužijeme příležitost k pohlavnímu styku. Pokaždé, když plodný jedinec podle této připitomělé logiky odmítne nabídku ke kopulaci, se vlastně dopouští vraždy potenciálního dítěte! Jako vražda potenciálního dítěte by se dalo chápat i bránění se znásilnění (a mimochodem spousta příznivců hnutí „pro život" by odmítla interrupci i brutálně znásilněné ženě).  

Argument s Beethovenem, jak je jasně vidět, má opravdu velmi špatnou logiku. Jak neskutečně hloupý je, shrnuje skvělá píseň „Každá spermie je posvátná", kterou zpívá Michael Palin se sborem stovek dětí ve filmu Smysl života od Monty Pythonů (jestli ho neznáte, podívejte se na něj, prosím). Velký podvod s Beethovenem je typickým příkladem logického zmatku, který vznikne, když naše mysli poplete nábožensky inspirovaný absolutismus. 

Všimněte si, že „pro život" vůbec neznamená pro život. Znamená to „pro lidský život". Udělení jedinečných zvláštních práv buňkám druhu Homo sapiens je nesmiřitelné s evolucí. Je pravda, že s tím si bojovníci proti interrupcím, kteří nechápou, že evoluce je fakt, hlavu lámat nemusejí. Rád bych ale tento argument krátce vyložil kvůli těm z aktivistů, kteří toho o vědě vědí o něco víc. 

Evoluční pointa je velmi prostá. Lidství buněk embrya nelze udělit žádný absolutně nespojitý morální status. A nejde to kvůli naší evoluční kontinuitě se šimpanzi a každým dalším vzdálenějším druhem na této planetě. Pro ilustraci si představte, že nějaký přechodný druh, např. Australopithecus afa­rensis, náhodou přežil a byl objeven v nějaké odlehlé části Afriky. Brali bychom tyto tvory jako „lidi", nebo ne?  

Každý konsekvencialista jako já vám řekne, že taková otázka si ani ne­zaslouží odpověď, protože na ní nic nezávisí. Stačí, že by nás nová „Lucy" fascinovala a poctila tím, že se s ní můžeme seznámit. Naproti tomu absolutista na takovou otázku odpovědět musí, má-li platit morální princip udělující lidem jedinečný a zvláštní status proto, že jsou to lidé. Kdyby došlo na lámání chleba, podle všeho by museli zřídit soudy, podobně jako během apartheidu v Jižní Africe, které by rozhodovaly jestli je ten či onen jedinec hoden označení „člověk". 

I kdyby se někdo v případě australopitéka o odpověď pokusil, z postupné kontinuity, která je nevyhnutelným rysem biologické evoluce, jasně vyplývá, že musí existovat nějaký mezičlánek, který leží dostatečně blízko mezidruhové „hraniční čáry", aby tento morální princip zastřel a zatočil s jeho absolutní platností. Neboli, lépe řečeno, v evoluci žádné přirozené hranice neexistují. Iluzi hranice vyvolává skutečnost, že evoluční mezičlánky už náhodou vyhynuly. Samozřejmě by se dalo namítnout, že lidé dokážou např. víc trpět než jiné druhy. To by klidně mohla být pravda a my bychom na jejím základě mohli legitimně lidem přiřknout zvláštní status. Evoluční kon­tinuita ale ukazuje, že žádný absolutní rozdíl neexistuje. Evoluce prostě absolutistické morální rozlišování zcela podkopává. Kreacionisté možná brojí proti evoluci hlavně proto, že si tuto skutečnost uvědomují: obávají se důsledků, které by podle nich evoluce pro jejich postoj k morálce měla. V tom se sice pletou, ale v každém případě je jistě velmi zvláštní domnívat se, že pravdu o skutečném světě lze zvrátit nějakými úvahami o tom, co by bylo žádoucí z morálního hlediska.

I kdyby se někdo v případě australopitéka o odpověď pokusil, z postupné kontinuity, která je nevyhnutelným rysem biologické evoluce, jasně vyplývá, že musí existovat nějaký mezičlánek, který leží dostatečně blízko mezidruhové „hraniční čáry", aby tento morální princip zastřel a zatočil s jeho absolutní platností. Neboli, lépe řečeno, v evoluci žádné přirozené hranice neexistují. Iluzi hranice vyvolává skutečnost, že evoluční mezičlánky už náhodou vyhynuly. Samozřejmě by se dalo namítnout, že lidé dokážou např. víc trpět než jiné druhy. To by klidně mohla být pravda a my bychom na jejím základě mohli legitimně lidem přiřknout zvláštní status. Evoluční kon­tinuita ale ukazuje, že žádný absolutní rozdíl neexistuje. Evoluce prostě absolutistické morální rozlišování zcela podkopává. Kreacionisté možná brojí proti evoluci hlavně proto, že si tuto skutečnost uvědomují: obávají se důsledků, které by podle nich evoluce pro jejich postoj k morálce měla. V tom se sice pletou, ale v každém případě je jistě velmi zvláštní domnívat se, že pravdu o skutečném světě lze zvrátit nějakými úvahami o tom, co by bylo žádoucí z morálního hlediska.

 

Ze stránek prolife.cz (Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR, srpen 2007)

"Dnešním budoucím matkám je lékaři i u nás „vědecky“ doporučován potrat pro neurčitou míru pravděpodobnosti výskytu genetické vady. A i kdyby ji znali s určitostí, uvádí se příklad jeden za mnohé: matka Beethovena (povinula povinula osm dětí; z nich tři byly hluché, dvě slepé, jedno mentálně postižené; měla syfilis) takové „rádce“ neměla, a my jsme nepřišli o jednoho ze světových hudebních géniů".

Pramen, odkazy

 

Boží blud, Přináší náboženství útěchu, nebo bolest?, vydala Academia, 2009

The Animal Rights Library, morality beyond Humanity- Richard Dawkins

Lidská práva i pro šimpanze? ( Duel S. Komárek a R. Joch)

richarddawkins.net- velmi živá osobní sránka R.D.

Všichni jsme si rovni

Osvobození zvířat, Peter Singer

Hledání kritéria etického hodnocení  

Vyvíjí se lidstvo k vlídnosti?