Co můžeme zjistit z výzkumu ex-vegetariánů?

Tobias Leenaert

 
 

Nedávný (článek je už z roku 2015 ) rozsáhlý výzkum Faunalytics  naznačuje, že v USA jen jeden z pěti nových vegetariánů nebo veganů u tohoto stravování zůstane. Řečeno jinak, 84 % vegetariánů/veganů se vrátí ke konzumaci masa nebo jiných zvířecích produktů.

Zaprvé, ačkoli to na první pohled může vypadat jako děsivá zpráva, myslím si, že to tak ve skutečnosti není. Znamená to, že existuje mnohem větší potenciál pro veg*nství než těch současných pár procent. Znamená to, že mnohem víc lidí zvažovalo nebo může zvažovat stát se veg*nem. Znamená to, že pokud zvládneme odstranit některé překážky, je tu enormní potenciál pro růst hnutí. Podívejte se na to takto: kdyby všichni lidé, kteří začali s veg*nskou stravou, u ní zůstali, měli už bychom potřebnou kritickou masu!

Za druhé, co se týče motivace. Skutečnost, že stávající vegetariáni zmiňují "ochranu zvířat" jako důvod pro to být vegetariánem v mnohem větší míře než ex-vegetariáni (68 % vs. 27%), vede některé lidi (mezi nimi je i Matt Ball) k závěru, že "altruistické" důvody poskytují největší "motivaci proč zůstat". Zdraví jako motivátor by tedy podle této interpretace nebylo dobrým argumentem, který při přesvědčování lidí používat. Myslím si, že by to mohl být nesprávný závěr, který si z tohoto výzkumu odnést. Přinejmenším bych chtěl nabídnout alternativní interpretaci.

Pokud chceme, aby u veg*nství zůstalo více lidí, je nepochybně přínosné zajistit, aby lidé měli solidní motivaci, protože tak s menší pravděpodobností sejdou z veganské cesty. Etická motivace je v tomto smyslu silnější. A prakticky jediný důvod, proč se konzistentně držet vegetariánské/veganské stravy je přesvědčení, že by se zvířata neměla jíst (jakýkoli jiný argument by neměl žádný problém s přinejmenším nízkou konzumací zvířecích produktů). Existují nicméně různé způsoby, jak zjednodušit veg*nům zůstat veg*ny. Jedním z nich je zvýšit jejich motivaci, další je zabývat se prostředím, ve kterém se pohybují. Jistě by pomohlo, kdybychom mohli do jejich okolí (zvláště do rodiny nebo mezi kolegy) přidat jednoho či dva veg*ny. Vytvořit pro veg*ny více chápající a vstřícnější prostředí nevyžaduje, že bude přímo veganské, a je to asi mnohem schůdnější cesta. A v tomto ohledu – aby se veg*ství  stalo mainstreamovější  – se zdraví jeví jako motivace, která může přesvědčit více lidí.

Další pochybnosti ohledně interpretace výzkumu HRC , a to, že bychom se měli zaměřit na etickou motivaci, především zvířata:

  • Pokud se nemýlím, nemůžeme z výzkumu interpretovat počáteční motivaci a současnou motivaci veganů. Klidně to může být tak (jak skutečně jeden výzkum naznačuje), že mnoho lidí se posune od zdravotní motivace k etické motivaci. Co když by byla zdravotní motivace a argumentace zdravím pro počáteční přilákání lidí vhodnější? Pokud by to tak bylo, argument pro zaměření se při veškeré komunikaci na zvířata by neobstál. Naopak.

  • U respondentů může fungovat autoselekce, kdy eticky (zvláště zvířecími právy) motivovaní lidí spíše odpoví a mohou se přiklánět k tomu dávat určité odpovědi.

  •  Musíme vzít také v úvahu to, zda recidivisté konzumují maso tak jako předtím nebo zda jsou stále z větší části veg*ni a stravují se veg*nsky, řekněme, 6 dní v týdnu. Velké množství takových lidí způsobí velký rozdíl. I pokud by se zdravotní vegetariáni nedrželi konzistentně své stravy, avšak většinou  ano, a pokud bychom mohli snadno "vyrobit" zdravotní vegetariány, byl by to argument ve prospěch argumentace zdravím. Podobně, abychom mohli o všem získat dobou představu, potřebovali bychom vzít v úvahu dobu, jakou byli lidé veg*ny. 

  • Skutečný důvod pro obavy by byl, kdyby se ex veg*ni o veg*ství špatně vyjadřovali.

Bylo by skvělé říct, že by lidé měli být motivováni etickými důvody, ale to neznamená, že to tak jednoduše bude. Přijde mi to v souladu se selským rozumem – a opakuje se to v množství literatury, která se zabývá změnou – že je přínosnější formulovat naše sdělení takovým způsobem, které se pojí s hodnotami, které už lidé zastávají (zdraví, životní prostředí), než se snažit, aby lidé přijali hodnoty, které chceme my, aby měli. Veg*ské myšlenky bychom do mainstreamu dostali rychleji, nezvýšili bychom nutně množství veganů, ale drasticky se se zredukovalo množství konzumovaného masa a zvýšilo by se množství veg*ských nabídek v restauracích a obchodech. Změna ve společnosti, kterou by to způsobilo, by každému usnadnila stát se veg*nem na plný úvazek.

Jedna z věcí, která se, jak vidím, stále opakuje a o které si myslím, že je velkou chybou, je důraz na počet veg*nů než na množství zkonzumovaných veg*ských jídel. Množství zkonzumovaných veg* jídel je o mnoho důležitější než počet  veg*nů  nejenom proto, že v absolutních číslech může mít větší vliv na utrpení zvířat, ale také proto, že v této etapě historie našeho hnutí je jak jednoduší a rychlejší, tak i prospěšnější rapidně zvýšit množství snězených veg*ských jídel než množství veg*nů. Toto je inkrementalismus, který HTC rovněž zdůrazňuje ve svých závěrech: "poslední zjištění znovu ukazují, že poselství zaměřené na redukci místo na eliminaci produktů ze zvířat, může mít větší efekt na celkový pokles konzumace zvířecích produktů".

Další věc, kterou jsem s potěšením četl v závěrech HRC, byla důležitost naší pozornosti na "jak". Myslím si, že veg* aktivismus by se měl zaměřit na to, jak věci usnadnit a na snížení překážek než na přesvědčování lidí, proč by měli být veg*ni.

Další lekce podle mého názoru je: "Přesvědčování přesvědčených". Organizování společných veganských setkání/pikniků někdy "opravdoví" aktivisté pokládají za zbytečné. Já si myslím, že výsledky ukazují něco jiného. Vzájemně se podporovat je velmi důležité.

V každém případě nemůžeme žít v popření. Viděl jsem aktivisty za práva zvířat, jak rychle odpovídají tvrzeními jako: my to víme lépe, pro nás veganství není jen kus životní etapy. Samozřejmě pro některé ne, ale očividně pro většinu to tak je. Pojďme odstranit překážky.

 

Pramen, odkazy

 

What can we learn from research on ex-vegetarians?

Summary of Faunalytics Study of Current and Former Vegetarians and Vegans

Infographic: Former and Current Vegetarians/Vegans

Matt Ball: Čemu jsme se naučili?

Tobias Leeneart: Není nic špatného být veganským apologetou