Dr. John Wedderburn 

Dr John Wedderburn je v Asii velmi známý. Lékař přes 30 let žijící v Hong Kongu,  už 15 let aktivní ochránce zvířat. Je zakladatelem Asian Animal Protection Network (AAPN), také pomohl založit EarthCare- Vegetariánskou společnost v Hong Kongu.

Dr Wedderburn řekl na druhé konferenci Asie pro zvířata: Práce západních aktivistů  je omezena  neznalostí tamního prostředí. Zoufale potřebujeme získat místní lidi pro získávání informací z jatek, laboratoří, atd. Sám Dr Wedderburn předstíral že je výzkumný pracovník zajímající se o koupi bíglů a makaků a podařilo se mu tak dostat do obrovského chovného centra psů v Číně. Dostal se na čínské  psí farmy, kde kříží bernardýny s jinými plemeny za účelem získání „ideálního“ zvířete pro chov na maso.

Claudette Vaughanová se setkala  s Dr Wedderburnem v Hong Kongu.

Claudette: Co vás přimělo stát se vegetariánem?

John:  To můj syn mě přivedl k vegetariánství. Otevřel  mi oči a já jsem si uvědomil strašný úděl mimolidských bytostí.  Čím víc informací jsem získával, tím víc jsem si uvědomoval, že musím něco dělat, nějak pomáhat. Jelikož žiji v Hong Kongu, mám mnoho příležitostí se setkat s krutostí ke zvířatům. Jsem šťastný, že mám práci která mi hodně umožňuje cestovat.

Claudette: Vy jste byl jeden z prvních, kterému se podařilo zdokumentovat zneužívání psů v masném průmyslu v Číně. Jaké jsou vaše zážitky?

John: Nejenom mně, podařilo se to i jiným.  Chov psů je velký byznys. Jsou používány vědecké metody k vyšlechtění psa jako ideálního hospodářského zvířete. Pronikl jsem do psích farem, kde jsem se představil jako obchodník a chovatel velkých psů ze Skotska.  Říkal jsem, že mě zaujal článek v New York Times a že bych měl zájem o obchod. Hrál jsem roli cizince, který neumí čínsky za účelem získat informace a tajně pořídit fotografie. Na jedné farmě jsem pořídit tajně fotky. Můj doprovod mluvil mandarínskou čínštinou, nicméně byl jsem nucen se setkat s šéfem farmy, starostkou města a  místním tajemníkem komunistické strany, který uměl dobře anglicky. Návštěva potom pokračovala oficiální návštěvou farmy, (přičemž byly vynechány nejodpornější úseky farmy, kde jsem už před tím tajně fotil), potom jsme navštívili další farmu a následně byl oběd. K obědu byly všemožné druhy masa,  překvapivě se nepodávalo psí maso. Ale moje vegetariánství vzbudilo velké podezření a zavládla napjatá atmosféra. I když starostka mi nepřestala důvěřovat a ostatní se jí nedovolili odporovat, brzy jsem odjel.

Claudette: Jak je to s welfare zvířat v Číně?

John: Ochrana, starost o blaho zvířat, to byl donedávna v Číně absolutně neznámý pojem. Ale v poslední době se objevuje mnoho malých organizací. Je nutno aby spojily své síly a zasazovaly se o změny. 

Claudette: Co  podle vás dělat aby se věci změnily?

John: Asie potřebuje zoufale aktivisty schopné dělat investigativní práci. Překážkou je tradiční postoj „žij a nechej žít“. Aby zlo trumfovalo stačí aby dobří lidé nedělali nic. Proti zlu se musí aktivně postavit. Je nutné inspirovat generaci aktivistů  k uchopení  této výzvy.

Claudette: Jste zakladatel Vegetariánské společnosti Hong Kongu. Jaký máte úspěch?

John: Před lety jsem založil Vegetariánské společnost Hong Kongu  a společnost funguje, ale  není to lehké. Musím říct, že není zrovna nejlepší doba na šíření vegetariánství v Číně. Jediné co můžeme dělat, je zprostředkovávat informace a vyčkávat  rozšíření.

Claudette:  V jaké oblasti ochrany zvířat nyní pracujete?

John: Nejčastěji pracuji  se psy a kočkami, ale pokouším se pomáhat všude, kde je to potřeba. Myslím si, že nedosáhneme významnějšího pokroku, pokud nebude mezi lidmi víc vegetariánů. Dokud lidé jí zvířata, dokáží ospravedlnit jejich zneužívání i v jiných oblastech.  Nejdůležitější je rozšíření vegetariánství.

Claudette: Druhou konferenci Asie po zvířata v Hong Kongu navštívilo hodně vzdělaných, dynamických lidí. To je pozitivní jev pro ochranu zvířat. Jak jsou tyto konference důležité?

John: Lidé okolo welfare/animalrights se často cítí izolovaně - nikoho z jejich okolí  to nezajímá. Je dobré, když se setkají, navzájem podpoří a vymění si zkušenosti.

Claudette: Jak  vidíte Asii, konkrétně  Čínu s ohledem na velkochovy?

John: Vstup Číny do WTO (Světová obchodní organizace) znamená katastrofu pro zvířata v Číně. Jak stoupá prosperita v Číně, mnoho Číňanů opouští vegetariánský způsob života a konzumují čím dál víc masa.

Claudette: Předpokládáte, že Západní nadnárodní korporace ovlivní v Číně a v ostatních zemích jihovýchodní Asie jejich standardní výrobní postupy takovými finančními obchodními dohodami,  že jejich  vlády neodmítnou?

John:  Není žádných pochyb, že k tomuto dojde. Globalizace  také pomůže ochráncům zvířat se spojit a zorganizovat. Situace se v současnosti bude ale stále zhoršovat, než nastane obrat k lepšímu. 

Claudette: Jestliže západní mezinárodní korporace přijdou a nabídnou "humánnější zacházení se zvířaty " k ekonomice, která si to nemůže dovolit, nezaplaví pak Asii hrozné velkochovy?

John: Jsem přesvědčen, že ochránci zvířat  vyplýtvali mnoho energie na  "humánní zabití " a „soucitné zacházení s hospodářskými zvířaty“. V těchto frázích vidím rozpory a pokrytectví. Jistě jsem šťastný jestliže se se zvířaty zachází laskavěji, ale toto přesvědčení, že maso lze získat bez krutosti, podporuje větší konzumaci masa.

Claudette: Jaké vidíte řešení?

John: Já vidím vegetariánství (veganství) jako jediné řešení. Nevidím jiné.

 

Více o psích farmách v článku Obyvatelé Peixianu milují své psy

 Odkazy