Senát odmítl povolit kontaktní norování
 
17. ledna 2008 - Senát odmítl znovu povolit kontaktní norování, při němž by lovečtí psi v rámci výcviku mohli přijít do přímého kontaktu s lovenou zvěří. Nyní je liška ve cvičné noře od psa oddělena mřížkou, která brání vzájemnému napadení obou zvířat. Změnu tohoto stavu prosadili poslanci do vládní novely zákona na ochranu zvířat proti týrání, vzhledem k postoji Senátu budou mít možnost své rozhodnutí přehodnotit.

Pro pozměňovací návrh, který by zachoval bezkontaktní norování, bylo 36 senátorů, proti jen 3 z přítomných 58 členů horní komory. 19 senátorů se zdrželo hlasování.
Hlasování senátorů ZDE.  
 
Místopředseda Senátu Jiří Liška: V přímém rozporu s ústřední myšlenkou tohoto zákona, kterou je ochrana proti týrání zvířat, a to je pro mě nepochopitelné, se do zákona opět po letech vrací možnost výcviku, toho bezkontaktního výcviku psa na jiném živém zvířeti. Tato změna je pro mě nepřijatelná, nejen tedy proto, že my lišky si musíme pomáhat, ale především proto, že tento způsob výcviku je pro obě zvířata, a já musím říci, že samozřejmě daleko víc pro lišku než pro psa, přinejmenším stresující záležitostí, často spojenou s bolestí a se zraněními.
 
Vím, že tento poslanecký návrh byl přijat přes odmítavé stanovisko a navíc je tento způsob výcviku v rozporu s Evropskou dohodou o ochraně zvířat v zájmových chovech, kterou Česká republika přijala. O tom se zde také vůbec nemluvilo. Tato dohoda platí v naší republice od března 1999. Nepatřím mezi ty, kteří pro svoji argumentaci často a rádi uvádějí evropské předpisy, ale v tomto případě jsem přesvědčen, že schválením této změny jdeme nejen proti duchu zákona, tedy proti ochraně zvířat, ale porušíme i přijaté dohody. Jediným řešením podle mého názoru je vypustit ze zákona možnost výcviku loveckého psa na živém zvířeti a vrátit tak výcvik do současné podoby, která je podle mého názoru zcela dostačující"
 
Senátorka Soňa Paukrtová: „Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové. Já bych ráda podpořila návrh pana místopředsedy Lišky. Velmi sdílím to, co tady říkal a myslím si, že výcvik loveckých psů, který byl vřazen v Poslanecké sněmovně, skutečně jde proti duchu zákona. Navíc riskujeme to, že se dostaneme do rozporu s mezinárodními smlouvami, s evropskou smlouvou, kterou je Česká republika vázána. A jsem si prostě jista, že je třeba pozměňovacím návrhem výcvik loveckého psa ze zákona vypustit.“  
 
Nezávislý senátor Martin Mejstřík uvedl, že mřížka zamezovala stresování a zranění nejen lovené zvěře, ale také psů. "Historicky byl lov o něčem jiném, nyní je to čistě sportovní disciplína, nejedná se o zajištění obživy," upozornil. „Tento argument bych coby člověk konzervativní a člověk, který má rád historii, rád vyslyšel, ale v tomto případě nemohu, protože si myslím, že tady bychom měli 

Rabas: Zákon můžeme rovnou zrušit  

Podle novelizace, kterou v prosinci schválila Sněmovna, by měli lovečtí psi opět moci při výcviku přijít do kontaktu s lovenou zvěří. Dosud je přitom liška ve cvičné noře od psa oddělena mřížkou, která chrání obě zvířata. Pro umožnění kontaktního norování byla mírná nadpoloviční většina poslanců. Nejhlasitěji proti návrhu vystoupili zejména poslanci ze Strany zelených. "Spíš by se to mělo jmenovat zákon na týrání zvířat," řekl tehdy Novinkám poslanec SZ Přemysl Rabas."Pes se vytáhne z nory, do něj bude zakousnutá liška. Hodí se pak do sudu s vodou, aby se od sebe odtrhli. Liška se tak používá opakovaně," popsal postup Rabas. "Jestli tohle není týrání zvířat, tak se ten zákon může zrovna zrušit," popsal. ctít vyšší princip, než je historie.“ 

3 senátoři, kteří souhlasí s  výcvikem:

Josef Vaculík, ( KDU-ČSL)
"Já jsem s tím ztotožněn, protože se jedná
o staletou tradici výcviku loveckých psů
a myslím si, že není adekvátní důvod tuto praxi měnit".

Jaroslav Kučera,(ODS)

Ing.  Václava Domšová,  (BEZPP)

"Dnes plénum Senátu odmítlo změnu, podle které by byl znovu umožněn při výcviku loveckých psů přímý kontakt psa s liškou. Já jsem hlasovala proti tomuto návrhu a upřímně s ním nesouhlasím. Norování přeci nejsou žádné veřejné zápasy lišek se psy, jde o systematickou přípravu loveckého psa, který pak až v praxi v přírodní noře mnohdy pozná, že liška skutečně kouše. Sama jsem kdysi v mládí se svým jezevčíkem norovala a jsem přesvědčena, že nešlo o týrání (ani lišek, ani psů). V době pravidelného očkování lišek proti vzteklině pomocí návnad nedecimuje stavy lišek tato nákaza, liška nemá v přírodě přirozeného nepřítele, dnes je mnohde přemnožena a je potřeba její stavy regulovat. Jak jinak zvýšit stavy drobné zvěře? Myslím si, že pes nezvyklý přímého kontaktu se škodnou, je pak v přírodě proti lišce v nevýhodě. Norování je mysliveckou tradicí a pokud u ní je zachována lovecká etika, nedochází k týrání. Pevně věřím, že, tak jak si to jindy většinou nepřeji, Poslanecká sněmovna tento senátní pozměňovací návrh nepřijme a přímý kontakt při norování v umělé noře bude znovu povolen".   

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o spr ávních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

   
Vzkaz panu senátorovi Vaculíkovi: Zvyk lidi smíří s jakoukoli krutostí.  George Bernard Shaw
 
Vzkaz paní senátorce Domšové: Seznam lidí, kteří byli kápy mysliveckého svazu vyhlášeni za škodnou: rozmáhajicí se pěší turisté, cykloturisté, motokrosaři, běžkaři, pejskaři, houbaři, jezdci na koních a ekologičtí aktivisté. (Zdroj Lidovky)
 
Myslivec: "Rys je škodná. Jedna taková potvora potřebuje dva tisíce hektarů.  Dříve jsme ročně museli odevzdávat dvě stě osmdesát až tři sta dvacet kusů srnčí zvěře. Dnes zastřelí myslivci na stejném území sotva třicet kusů"
 
zoolog: "Z odborného pohledu žádná užitečná ani škodlivá zvířata prostě neexistují".