Poslanci zmírnili zákon na ochranu zvířat před týráním

 

Pes se při výcviku zase může zakousnout do lišky

Měl to být zákon na ochranu zvířat proti týrání. Novela, kterou poslanci včera schválili, je ve skutečnosti mnohem mírnější, než byl původní zákon. Nyní ji musí schválit Senát.

Tak například: Lovečtí psi budou moci při výcviku zakousnout lišku v noře.

 Že se sněmovna hemží myslivci, je známá věc. Ti budou moci nyní i s dalšími nimrody cvičit své psy opět v kontaktu s lovenou zvěří. Dosud je liška v noře od psa oddělena mřížkou, poslanci ale v rámci schvalování novely zákona na ochranu zvířat proti týrání podpořili ustanovení, které tuto mřížku v podstatě odstraňuje.

 "Lovení pomocí psů je u nás mnohaletá tradice. Ale myslivci psy na lov nemohou připravovat," argumentoval poslanec Jaroslav Klein (ODS), který byl autorem tohoto návrhu.

Poslanec ČSSD a bývalý ministr zemědělství Petr Zgarba kontaktní norování hájí. Míní, že ochrana predátorů, jako je třeba liška, je dostatečná. " Zgarba přitom podle elektronického záznamu patřil k těm, kteří se závěrečného hlasování zdrželi.

 Jedním z poslanců, který kontaktní norování podpořil, byl Pavel Kováčik (KSČM). "Ano, byl jsem pro. Jsem přesvědčen o tom, že je to potřeba," potvrdil Kováčik.

Přestože poslanci zákon i s tímto návrhem schválili, má několik odpůrců. Jedním z nich je i ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS), který novelu připravoval. "Návrh byl přijat i přes moje negativní doporučení," řekl.

Největším kritikem zákona je poslanec Přemysl Rabas (SZ). Ten navrhoval, aby při rybolovu nebylo možné používat jako návnadu živé rybky a aby byl omezen chov kožešinových zvířat. "Říkají, že chytání na rybky je tradiční lov. Takže můžeme kvůli tradici zvířata trápit," řekl Rambas. Podle něj schválená novela zvířata příliš nechrání. "Každou novelizací se umožňuje zvířata víc týrat," dodal Byl jedním z poslanců, který se přijetí pozměňovacímu návrhu pokusil zabránit. „V původní předloze takzvané kontaktní norování nebylo, pozměňovací návrh přišel ze zemědělského výboru“, říká Rambas. Byl však v menšině. Ani jeden z návrhů však neprošel. Rabas pokládá za absurdní, aby zákon na ochranu zvířat umožnil takový ostrý kontakt psa s liškou. Podle něj jde jednozančně o týrání

 V praxi to bude vypadat tak, že se liška se zakousnutým psem vytáhnou z uměle vytvořené nory a ponoří se do nádrže s vodou, aby se zvířata od sebe oddělila. Liška se k výcviku bude moci použít opakovaně.

Povolit výcvik loveckých psů na živých liškách chtěli poslanci už v roce 1997. Tenkrát zákon vrátil prezident Václav Havel.    Spor skončil až u Ústavního soudu.

Vládní předloha ve své původní podobě počítala především se zjednodušením postupu při odebírání týraných zvířat majitelům. Obce s rozšířenou působností by mohly takové zvíře neodpovědnému vlastníkovi nejen vzít, ale měly se stát i novým majitelem. Mohly by ho tedy později darovat či prodat jinému chovateli. Tato úprava ale z novely vypadla. "...protože v současné chvíli prostě na této věci není dostatečná shoda," řekl již dříve ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS).

 Podle Zgarby je i tak novela krokem ve prospěch zvířat. "V každém případě schválený zákon je posunem v ochraně zvířat. Zabudovává řadu vylepšení. Například se ukládá exekutorům a policii, když uzavírá byt, že musí zkontrolovat, zdali tam není nějaké zvíře a zda je nakládáno se zvířaty tak, jak má být," řekl Zgarba.

Obce podle něj předloha nezbavuje povinnosti jednat v zájmu ochrany zvířat. Každému, kdo se ujal handicapovaného zvířete, novela ukládá, aby pro něj zajistil péči - předal živočicha záchranné stanici, případně aspoň takové stanici oznámil, kde ho našel.

Poslanci v minulých letech diskutovali o zákonu na ochranu zvířat proti týrání několikrát. Například v roce 2005 hlasovali o tom, zda zachovat absolutní zákaz pokusů na zvířatech při testech kosmetických přípravků. Nakonec podpořili zachování takového zákazu.

Přemysl Rabas ze Strany zelených připouští, že dílčí vylepšení norma přináší, celkově ale podle něj míří opačným směrem. "Protože jde proti smyslu ochrany zvířat  proti týrání," uvedl poslanec zelených. Zatím poslední novela, kterou parlament schválil již dříve, podle něj umožnila lov na živou rybku. "A tato novela zase umožní kontaktní norování. To je ... prostě ten zákon se může zrušit," poznamenal Rabas.

 V závěrečném hlasování pak novelu podpořilo 149 ze 165 přítomných. Zde zívěrečné hlasování poslanců

 

Z rozpravy v poslanecké sněmovně

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič :“ Jsou tu ale bohužel některé pozměňovací návrhy, které nebudu moci jako předkladatel přijmout. Jako jeden z nich je to např. pozměňovací návrh pana poslance Kleina, který umožňuje při výcviku psa, loveckého psa, cvičení na jiném zvířeti, tzv. kontaktní norování. To je činnost, která je sice tradiční, ale v současné chvíli je v rozporu s Evropskou dohodou o ochraně zvířat v zájmovém chovu a tato dohoda má podle naší ústavy před naší právní úpravou přednost“. 

 

Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat k norování

Dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. se za týrání považuje  

podrobit zvíře výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat, cvičit nebo účelově používat zvíře k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům,

- vydat slabé, nevyléčitelně nemocné, vyčerpané nebo staré zvíře, pro které je další přežívání spojeno s trvalou bolestí nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému a bezbolestnému usmrcení,

- cvičit nebo zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti, používat jiných živých zvířat jako lákadel, štvát zvířata proti sobě, aniž by to vyžadoval lov, výcvik nebo použití ovčáckého nebo pasteveckého psa, příprava zvířete k jeho vypuštění do volné přírody nebo k činnosti uvedené v § 14 odst. 7,

Dále je kontaktní norování porušením článku 7 Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu. Tato dohoda je součástí právního řádu České republiky, byla vyhlášena jako sdělení ministerstva zahraničních věcí – č. 19/2000 Sb. m. s. Článek 7 upravuje výcvik a stanoví, že „Žádné zvíře v zájmových chovech nesmí být cvičeno způsobem, který přináší újmu na jeho zdraví a kondici, zejména nesmí být nuceno překračovat své schopnosti nebo svou přirozenou sílu a nesmí být používáno umělých prostředků, které způsobují zranění nebo zbytečnou bolest, utrpení nebo úzkost.“

Citovaný čl. 7 tedy stanoví zákaz zraňování zvířete při jeho výcviku, přičemž v umělé noře při kontaktním norovaní nelze vyloučit boj mezi psem a liškou nebo jezevcem, kdy účastnící se zvířata tedy i pes nebývají ušetřena utrpení a újmy na zdraví.  Při hodnocení tzv. chvatu se naopak očekává a pozitivně hodnotí  proniknutí zubů jednoho zvířete do tělní tkáně zvířete druhého obvykle v krční krajině, kde poranění může znamenat nejen bolest, ale i smrtelné riziko.

Nelze tedy souhlasit s argumentací, že kontaktní norování při zkouškách psů z výkonu nezakazuje v České republice žádný právní předpis, neboť je tomu právě naopak.

Celé  ZDE