Zákony, zákonodárci a zvířata

 
Europoslanci ignorují veřejné mínění o ochraně zvířat
 
Ochránci zvířat jsou pobouřeni promarněnou příležitostí ke zlepšení ochrany zvířat v evropských laboratořích.  Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE), koalice 18 organizací na ochranu zvířat z různých zemí Evropy – přední evropská aliance zasazující se o ochranu laboratorních zvířat – je velmi zklamána hlasováním členů Výboru pro zemědělství Evropského parlamentu. Tito europoslanci včera (31.3.2009 ) zamítli opatření, která by výrazně zlepšila ochranu pokusných zvířat. Členové Evropského parlamentu pod vlivem intenzivního lobbingu výzkumného průmyslu nejenže hlasovali v rozporu s veřejným míněním, ale také zpochybnili návrhy Evropské komise na zlepšení ochrany zvířat v rámci novelizace 20 let staré směrnice 86/609 regulující používání zvířat pro pokusy.
 
Prohlášení europoslance Neila Parishe, jmenovaného k sestavení návrhu Evropského parlamentu, o tom, že nová podoba směrnice přispěje k lepší ochraně zvířat a nasměruje EU k postupnému ukončování pokusů na zvířatech, vzbuzuje v lidech falešnou naději na zlepšení životů zvířat v laboratořích. Skutečnost je však jiná, protože výsledek včerejšího hlasování povede k:
 
- dalšímu používání opic odchycených z přírody pro pokusy a k oslabení navrženého zákazu používání lidoopů
- působení závažného a dlouhodobého utrpení pokusným zvířatům
- opakovanému používání zvířat pro pokusy
- používání zvířat jako jsou primáti, kočky nebo psi pro pokusy, a to i pro triviální účely
- možnosti provádět pokusy ve většině případů bez předchozího schválení
- udržování celého systému v tajnosti, přičemž veřejnost bude mít jen minimální přístup k Informacím

 

Lov opic v Indonézii, opice jsou určeny do laboratoři k pokusům
 
 

 
Průzkum veřejného mínění provedený nedávno agenturou YouGov ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Švédsku a České republice ukazuje, že veřejnost nesouhlasí s hlasování Výboru pro zemědějství EP:
 
· 81% respondentů souhlasí nebo velmi souhlasí s tím, že by novelizovaná směrnice měla zakazovat pokusy, způsobující bolest a utrpení primátům
· 79% lidí souhlasí nebo velmi souhlasí se zákazem všech pokusů na zvířatech, které nesouvisí s vážnými nebo život ohrožujícími lidskými nemocemi
· 84% lidí souhlasí nebo velmi souhlasí se zákazem všech pokusů způsobujících silnou bolest a utrpení jakýmkoliv zvířatům
· 80% lidí souhlasí nebo velmi souhlasí s tím, aby byly zveřejňovány všechny informace týkající se pokusů na zvířatech, kromě informacích důvěrných a     osobních
· 73% lidí nesouhlasí nebo velmi nesouhlasí s tím, aby nová legislativa povolovala pokusy způsobující bolest nebo utrpení kočkám
· 77% lidí nesouhlasí nebo velmi nesouhlasí s tím, aby nová legislativa povolovala pokusy způsobující bolest nebo utrpení psům

 

Výkonná ředitelka ECEAE, Michelle Thew, komentuje závěr jednání Výboru pro zemědělství:
„Příležitost ke zlepšení ochrany zvířat v laboratořích byla promarněna. Je velmi pobuřující, že byl oslaben i zákaz používání opic odchycených z přírody, protože je již mezinárodně uznáváno, že tyto praktiky způsobují zvířatům velké utrpení. Členové Výboru pro zemědělství hlasovali v rozporu s veřejným míněním i etickým smýšlením. Vzdali se výzkumnému průmyslu a dali tak vědcům zelenou k provádění téměř jakýchkoliv pokusů. Dnešek je velmi smutným dnem pro všechna zvířata v laboratořích.“
 
Pro další informace navštivte http://www.eceae.org/

 

Poznámky:
 
1. Veškeré zmíněné údaje pochází z průzkumu YouGov Plc. Průzkumu se zúčastnilo 7139 dospělých a byl proveden mezi 21.2. a 4.2.2009. Průzkum probíhal online. Údaje byly váženy tak, aby odpovídaly počtu obyvatel v jednotlivých zemích. Průzkum probíhal v České republice, Francii, Německu, Itálii, Švédsku a Velké Británii.
 
2. Členské organizace ECEAE: ADDA (Španělsko), Animal (Portugalsko), Animal Friends Croatia (Chorvatsko), Animal Rights Sweden (Švédsko), Animalia (Finsko), BUAV (UK), Deutscher Tierschutzbund (Německo), Dyrevernalliansen (Norsko), EDEV (Holandsko), Forsřgsdyrenes Vćrn (Dánsko), GAIA (Belgie), Irish Anti-Vivisection Society (Irsko), LAV (Itálie), One Voice (Francie), People for Animal Rights (Německo), Svoboda zvířat (Česká republika), SSPA (Švýcarsko), Vier Pfoten (Rakousko)

 

Napište poslancům!

Právě je novelizována evropská směrnice na ochranu zvířat používaných pro pokusné účely. Napište poslancům. Momentálně je v Evropském parlamentu (EP) projednávána směrnice 86/609/EEC na ochranu zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely.
 
EP bude 4. nebo 5.května 2009 hlasovat o stanovisku k návrhu novely směrnice, kterou předložila Evropská komise (EK). Tento návrh je již několik měsíců v EP projednáván a byla k němu předložena řada pozměňovacích návrhů. Nutno podotknout, že už původní návrh EK nebyl, co se týče omezování pokusů na zvířatech, příliš ambiciózní, avšak část zmíněných pozměňovacích návrhů jej činí ještě horším.
 
Vzor dopisu a další podrobnosti ZDE

Pramen, odkazy

 

Europoslanci ignorují veřejné mínění o ochraně zvířat

Průzkum veřejného mínění-pokusy na zvířatech (proveden mezi 26.2. a 4.3.2009)