"Košer maso neexistuje".

Židé objevují veganskou stravu

z časopisu Dinger

 

Jaké je hlavní město veganství? Britský list The Guardian uvádí, že je to Tel Aviv. Židé, kteří chtějí při stravovaní dodržovat kašrut, stále častěji dávají přednost zcela rostlinné stravě. „Izraelské veganské hnutí zaznamenalo, že se k němu, vedle jeho většinově sekulární progresivní základny, přidávají stoupenci z náboženštější části společnosti, a společně tak ze země vytvářejí jedno z míst, kde je nejjednodušší být veganem,“ píše se v nedávném článku.

Horlivost pro rostlinnou stravu mezi praktikujícími židy povzbuzují někteří náboženští učenci a rabíni, podle nichž je konzumování masa neslučitelné s židovskou identitou v moderním světě. „Svět se změnil. Nemáme na výběr. Musíme se stát vegany. Žádné maso není košer,“ říká vůdčí postava veganského hnutí v Izraeli Asa Keisar, absolvent ultraortodoxní ješivy. Veganství podle něj odpovídá smyslu Tóry, která zakazuje krutost vůči zvířatům a „nechce, aby lidé maso jedli… v judaismu máme ohledně jedení masa možná tisíc pravidel“. A ty jsou tak přísné, že jsou dnes téměř nesplnitelné. Zvíře např. nemá být usmrceno před zraky jiného. Veganství je podle něj nejjednodušší cestou, jak se proti Tóře v tomto bodě neprovinit.

V září více než sedmdesát rabínů z celého světa podepsalo deklaraci nabádající židy, aby přešli na veganskou stravu, jelikož v dnešní době nemůže být za košer považován žádný produkt, který vzešel z „procesu, který zahrnuje neobyčejnou krutost a barbarství vůči životu zvířat“. Mezi signatáři je i bývalý vrchní rabín Irska David Rosen, který říká: „Zahrada Eden, která byla ideální společností, byla společností vegetariánskou. Adam a Eva byli vegani.“

V izraelské populaci za poslední léta vzrostl počet veganů na pět procent, což je nejvíce na světě. Je zde na pět stovek restaurací, které jsou čistě veganské nebo nabízejí veganské menu. Vegani využívají i toho, že např. košer fastfoody nabízejí náhražky mléka, jelikož skutečné mléko se nesmí jíst současně s masem. Mandlové či rýžové mléko lze už koupit v téměř každém koloniálu.
 

 

 

„Judaismus, jeho dietetické praktiky, jsou navrženy tak, aby zušlechťovaly lidského ducha. Jedná se tedy o rozpor, pokud se tvrdí, že výrobky, které prošly procesem, který vyžaduje nadměrnou krutost a barbarství vůči zvířatům, lze v našem světě skutečně považovat za košer. V našem dnešním světě je to právě rostlinná strava, která je v souladu s nejušlechtileším učením judaismu a s nejvyššími ambicemi našeho dědictví.“ Rabín David Rosen, bývalý hlavní rabín Irska.

V Tel Avivu se v roce 2014 konal největší světový veganský festival, který se mohl pochlubit 15 000 účastníky. Dokonce i izraelské obranné síly nabízejí  vojákům veganské jídlo, boty a barety. Hodně z izraelské veganské kultury zažehl jeden muž: Gary Yourofsky, holohlavý, svalnatý, židovsko-americký aktivista po čtyřicítce.

Ukázalo se, že Izraelci jsou na veganství připraveni kulinářsky a kulturně. Sedmdesát pět procent izraelských Židů dodržuje košer stravu, takže už jsou zvyklí vylučovat některá jídla z jídelníčku a téměř všechny veganské výrobky jsou přirozeně košer. Navíc samotná izraelské kuchyně je v základu dost veganská. Potraviny jako humus, falafel a kuskus jsou jádrem izraelské stravy." Stejně tak je v tamější stravě hodně zeleniny a ovoce, čočky a obilí, takže není tak velký skok stát se veganem.

Izrael má také více startupů na hlavu než kterákoli jiná země. To v kombinaci s relativně vysokým HDP na obyvatele vedlo k tomu, že Izrael zavedl nové veganské inovace, společnosti a produkty, jako je SuperMeat, které pěstuje veganské kuřecí maso z humánně odebraných kuřecích buněk. A rostoucí poptávka po veganském jídle zpětně podněcuje ještě více inovací.

Pramen, odkazy

 

"Košer maso neexistuje". Židé objevují veganskou stravu (časopis Dinger)

jewish.veg.org

Utrpení v zemi zaslíbené