Podivná komise a její zvířata
Stanislav Červenka, jr


České republice je hlavním státním orgánem, který dohlíží na dodržování zákona na ochranu živočichů proti týrání, Ústřední komise na ochranu zvířat. Byla zřízena ministrem zemědělství v září 1993 a jejím posláním je mimo jiné "plnění úkolů ochrany zvířat a předkládání návrhů na opatření státním orgánům". Ve skutečnosti je komise trnem v oku amatérským i profesionálním ochráncům zvířat.

Pocity ochránců shrnul scenárista a dramaturg televizního pořadu Chcete mě? Jiří Šebánek: "Zákon na ochranu zvířat proti týrání z roku 1992 obsahuje řadu výjimek a výhod pro nimrody a pokusníky. Tyto výjimky jsou v rozporu se smyslem a posláním zákona, neboť týrání umožňují a legalizují. Proč k tomu došlo? Protože v době, kdy se návrh zákona projednával v parlamentu, stepovali v kuloárech sněmovny exponenti myslivců a pokusníků a čile lobbovali, zatímco ochránci zvířat nebyli moc čilí a neměli mezi poslanci svoje lidi."

AFRODISIAKA Z PAROŽÍ

Šebánek vytýká komisi řadu konkrétních věcí. Především její návrhy nepřinášejí žádnou iniciativu, která by vedla ke zlepšení situace zvířat: "ÚKOZ se stává mrtvým broukem, kdykoliv jde o protesty ochranářských organizací, například proti týrání býků během církevních slavností Fiestas ve Španělsku, proti ubíjení tuleních mláďat kvůli získání kožešin, proti utrpení takzvaných kožešinových zvířat na chovných farmách, proti bateriovým velkochovům drůbeže, nepodnikla nic proti výstavbě velkokapacitních drůbežích koncentráků na Domažlicku. ÚKOZ odsouhlasila i takové věci jako pravidla westernového ježdění, při kterém se štvou a chytají telata do lasa, a dokonce i řád Asociace farmových chovů jelenovitých, který umožňuje pantování, to je uřezávání jeleních parohů za komerčním účelem - pro vývoz do ciziny na výrobu afrodisiak."

SÁM SOBĚ KONTROLOREM
Nejhorší podle kritiků komise je však skutečnost, že ÚKOZ je vlastně jakousi Potěmkinovou komisí. "Když si přečtete jména a profese členů komise, bude vám jasné, čemu slouží jako přístřeší tento aparát. Z celkového počtu 22 členů se sedm z nich zabývalo anebo dosud zabývá pokusy na zvířatech," říká Šebánek. A oficiální dokumenty jeho slova potvrzují. Podvýbor komise pro ochranu laboratorních zvířat vede Lukáš Jebavý, zároveň společník a jednatel firmy BioTest, s. r. o., která nabízí zájemcům biologické zkoušky na laboratorních zvířatech. Na otázku, zda v tom nevidí rozpor, odpověděl Lukáš Jebavý: "Samozřejmě že ne, jsem delegován jako zástupce ministertsva průmyslu a obchodu." Členka téhož podvýboru Iva Pipalová zase pěstuje deset tisíc myší a dva tisíce potkanů pro laboratorní účely ve firmě Anlab, s. r. o. Tuto činnost jí musela nejprve komise, které je členkou, povolit. Povolila tak de facto sama sobě činnost, již má i kontrolovat. Ale ani Iva Pipalová rozpor nevidí: "Lidé, kteří se chovu zvířat pro laboratorní účely věnují léta, jsou zkušení." I instituce, kde pracují zbývající tři členové podvýboru, mají k experimentům blízko: Vojenská lékařská akademie, Mikrobiologický ústav AV, ministerstvo zdravotnictví, odbor hygieny, epidemiologie a mikrobiologie ...

MINISTERSTVO: ROZPOR NEVIDÍME
A jak se na celou věc dívá ministerstvo zemědělství? Rozpor v tom, že členové Ústřední komise na ochranu zvířat pracují ve zmíněných firmách, nevidí, protože - cituji zde ze stanoviska, které nám ministerstvo zaslalo - "ÚKOZ nezadává žádné veřejné zakázky ani nevyhlašuje žádná výběrová řízení, která by se týkala předmětu činnosti uvedených firem".
Tedy ani slovo o podstatě problému.
Pan Lukáš Jebavý by se měl rozhodnout, zda se chce živit pokusy na zvířatech, nebo jejich kontrolováním. Jinak nemohu napsat nic jiného, než že prodává bolest, proti níž má bojovat.

Odkazy

Pramen: Reflex, 24. 5. 2001

Dokument České televize - Pokusná zvířata

firma Biotest

Více o firmě Biotest a panu Jebavém:
články: Podivná komise a její zvířata, Člen vládní komise na ochranu zvířat obchoduje s pokusnými zvířaty, Vlastně zvířecí ráj?