Bohuslav Reynek
Koleda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V stáj jsem přiběhl k Ježíškovi, druhé božské Osobě,
na slámě dříme v jeslích, v stínu volově a oslově.
 
Osel i vůl dobrý sladkou a svatou jsou mu stráží,
těly hřejí ho a dech jich na zkřehlém se tílku sráží:
 
Dýše naň vůl, a vidím jeho veliký jazyk bělavě růžový;
děťátko trochu zahřáv, aby on zas dýchal, praví oslovi.
 
A tak již na počátku žádá sobě Vykupitel nejslabších pomoci,
neb moudří a mocní a pyšní spí, a nebudou vstávati do noci,
 
by uviděli hvězdu jakousi a v chlévě kdes děcko nahé zpola,
jež jesle má místo kolébky a chůvami osla a vola;
 
jakýpak král, jenž na slámě pláče v jeslích anebo v korýtku
a dýchati na sebe dává nerozumnému dobytku. –
 
I proto srdce jejich neobtěžkají ni Jeho pokojem ni Panny 
věrností, ni pokorou Josefa pěstouna,
 
srdce jejich navěky třásti se budou zimou a prázdnotou jak na
mrazu ovce bez rouna.
 
Vám ale, hovádka dobrá, milost převeliká byla darována,
s Marií Pannou a s Josefem svatým prvá uvítala jste svého Pána.
 
Dříve než na pastýře padl Andělů hořící stín,
zřela jste Ježíše v slámě jak zrnéčko zlaté, kvetl vám úsměv Mariin;  
 
dříve než Králové Východní donesli dary kadidla, myrhy  a zlata,
bušila u něho srdce vaše těžká a veliká, tajemně rozehřáta.
 
I přiběhl jsem k vám, vím že bližšího místa u jeslí není,
a pláče tisknu se na vás (trávníkem jste jako pahrbkové navoněni)
 
a v oči vaše vlhké dobrotou obracím oči své prosebné:
až zahřejete Ježíška, mne také zahřejte, i mne!
 

 

 

Pramen, odkazy

 

Bohuslav Reynek
Francis Jammes: Abych přišel do ráje s osly

William Blake

Boží člověk Issa

Josef Váchal a jeho pes Tarzán