„Subvence EU na podporu krutosti musejí být zrušeny“
 
Tisková zpráva 21. 7. 2005 Evropské organizace pro ochranu zvířat vítají vítězství v novém Evropském parlamentu Evropský parlament slíbil podpořit návrh, který požaduje ukončení subvencování vývozu, dobytka do třetích zemí, včetně Blízkého východu.
 
375 poslanců Evropského parlamentu podepsalo písemnou deklaraci žádající okamžité a trvalé ukončení systému proplácení vývozních subvencí za dobytek vyvážený z EU do třetích zemí, v praxi především na jatka do Libanonu a Egypta. Jedná se o první deklaraci, která od ledna 2004 získala podporu většiny poslanců EP; a dále navíc o první deklaraci, která již obsahuje podporu poslanců nových 10 členských zemí. Tento úspěch zřejmě také rozvine současnou diskusi o budoucnosti společné zemědělské politiky a taktéž účinek, který exportní subvence mají na obchodování rozvojových zemí.
 
Písemnou deklaraci k 8. 7. 2005 podpořilo 18 z 24 poslanců EP zvolených za Českou republiku: H. Fajmon, J. Březina, J. Zvěřina, Z. Roithová, I. Strejček, T. Zatloukal, R.Falbr, J. Hybášková, V. Flasarová, V. Remek, L. Rouček, O. Vlasák, N. Škottová, J.Zieleniec, D. Strož, P. Duchoň, J. Maštálka a M. Cabrnoch.
 
! Deklaraci nepodpořili: Jana Bobošíková, Jaromír Kohlíček (KSČM), M. Ransdorf (KSČM),  Miroslav Ouzký (ODS), Jiří Zahradil (ODS) a Vladimír Železný.
Jana Bobošíková

 

 
Jaromír Kohlíček (KSČM)
 
M. Ransdorf (KSČM)
 
Miroslav Ouzký (ODS)
Jiří Zahradil (ODS)
 
 Vladimír Železný
Je eticky neakceptovatelné, aby peníze daňových poplatníků EU byly používány na podporu obchodu, který způsobuje zvířatům tak veliké utrpení. Evropská komise a Rada ministrů musí jednat pro okamžité odstranění subvencí pro vývoz dobytka z Evropské unie.
Prezident Evropského parlamentu, Josep Borrell, nyní napíše zemědělskému komisaři EU, Mariann Fischer-Boelovi, a vládám 25 členských zemí. V dopise uvede postoj Evropského parlamentu a požádá všechny o odpověď.
 
Mezinárodní organizace pro ochranu hospodářských zvířat - Compassion In World Farming, CIWF, spolupracovala se svými partnery z Evropské koalice pro hospodářská zvířata (European Coalition for Farm Animals), včetně Společnosti pro zvířata – z. o. ČSOP. CIWF informovala poslance o skutečnosti, že téměř 200 000 ks dobytka je ročně vyvezeno z EU na jatka na Blízkém východě. Největšími vývozci jsou Německo, Francie a Irská republika. Odhaduje se, že letos bude tento obchod daňové poplatníky stát ve vyplacených dotacích 77 milionů EUR.
 
Neil Parish, konzervativní britský poslanec EP a jeden z autorů deklarace uvedl: „Tento systém odporuje schváleným rámcovým pravidlům WTO, tj. aby exportní subvence nebyly poskytovány a je také v rozporu s revidovanou společnou zemědělskou politikou.
S tak vysokou podporou parlamentní většiny budeme pokračovat v tlaku na komisi, dokud tento obchod nebude ukončen.”
 
Caroline Lucas, zelená britská poslankyně EP a rovněž spoluautorka deklarace dále prohlásila: „Použít peníze daňových poplatníků z EU na úhradu krutého, dlouhodobého obchodu se zvířaty, který zvířatům způsobuje takové utrpení, je zcela urážlivé. Jsem potěšena, že dostatek evropských poslanců podpořilo žádost CIWF za rychlé ukončení subvencování.“
 
Barbara Dias Pais, evropská koordinátorka CIWF dodává: „Přijetí písemné deklarace dává komisi jasný signál o tom, že evropská veřejnost a poslanci EP, kteří ji reprezentují, nebudou trpět používání veřejných zdrojů na obchod, který běžně způsobuje zvířatům velké strádání. Komise si je vědoma, že možnosti a čas nadále ubíhají. Naléháme na zemědělského komisaře a předsednictví Velké Británie, aby vzali v úvahu většinový názor zvolených evropských zástupců a jednali o okamžitém a
trvalém ukončení tohoto krutého a zbytečného obchodu.”  
 
Organizace CIWF zahájila v dubnu v Bruselu kampaň nazvanou „Stop the Bull Ship”. Poslancům EP byl promítnut filmový dokument o přepravě dobytka z Irska do Libanonu, jenž obsahuje šokující záběry zacházení a porážení dobytka na tamních jatkách, které by bylo v EU protizákonné. Tento obchod je však pro obchodníky stále ziskový, a to právě díky subvencím z daní občanů EU.
 
Evropské orgány nemají kontrolu nad tím co se s dobytkem stane po jeho doručení na volné trhy v neevropských zemích. Většina zvířat je poražena kvůli muslimské porážce Halal bez předchozího omráčení – jejich hrdlo je proťato za jejich plného vědomí a jsou ponechána k vykrvácení. Brutální metody při zacházení se zvířaty a jejich porážení na Blízkém východě, které jsou většinou užívány, by byly v EU ilegální.
 
 
 
new
Krutá cesta na jatka. Ochránci zvířat natočili týrání
12.2.2008 aktualne.centrum.cz
Ukončit krutý mezikontinentální transport zvířat určených na porážku má za cíl nová kampaň organizace Handle With Care
Kampaň, kterou podporují desítky organizací bojující za práva zvířat, stojí na autentických záběrech, jež po dobu dvou let filmovali členové organizací po celém světě. Přinesli tak například záběry krutého zacházení se zvířaty při transportu prasat z Kanady na Havaj, kde se vepři prodávali jako domácí ostrovní produkt.Zaznamenali také transport dobytka z Austrálie nebo Amazonie na Blízký Východ. Zdokumentovali mimo jiné podmínky, za kterých dochází k převozu koní mezi jednotlivými státy Evropské unie. 
 
Až měsíc na cestě    
 
Koně jsou přepravováni v přeplněných nákladních vozech ze Španělska do Itálie. Cesta trvá 36 hodin. Čtyři miliony ovcí podstupují každý rok odyseu z Austrálie na Blízký Východ. Cesta trvá měsíc a během ní zemře až 30 000 z nich. Více než 100 000 kusů dobytka je také dopravováno kamionem z rančů v Amazonii do brazilských přístavů, odkud míří dále lodí do libanonského Bejrútu. Úmrtnost v tomto případě činí až 10 procent každého transportu.  Přes 5500 kilometrů musí urazit 15000 prasat na cestě z kanadské provincie Alberta do Kalifornie, odkud jsou pak odeslána na Havaj. 
 
Organizátoři "záchranné akce" vyzvali veřejnost, aby podepsala petici, která by měla zatlačit na jednotlivé vlády po celém světě. Požaduje zákáz přepravy živých zvířat.
 
 "Rozhodli jsme se lidem ukázat pravdu tohoto utajeného a brutálního zacházení se zvířaty: Pokud to uvidíte na vlastní oči, budete hned vědět, že se to musí zastavit," říká Leah Gatesová, ředitelka kampaně.
 
"Krutost, kterou tato zvířata podstupují je ve 21.století nepřijatelná," dodává Philip Lymbery, jeden ze zástupců organizace Compassion in World Farming.
 
 Prohlédněte si filmy, které tajně natočili tvůrci kampaně Handle With Care ZDE

 Odkazy

 

Společnost pro zvířata

www.liveexportshame.com

  

Image Library

video1, video 2, video3

Video, Cesta na smrt- export živých koní z Polska

Kampaň Svobody zvířat Cesta na smrt