Smrt na jatkách
 
"Kdyby tou uličkou poslali vás, zemřete už po prvních krocích hrůzou," říká odborník z velkoplošného kombinátu Masospol.

Maso představuje hlavní složku v potravě člověka, všežravce. Československá roční spotřeba se pohybuje zhruba kolem 85 kilogramů na osobu včetně nemluvňat. Málokterý z labužníků však chce vidět a slyšet, že zrovna pro něj podstupují denně na jatkách smrt tisíce zvířat. A už vůbec ho nezajímá, jaké jsou etické normy této "nutné smrti".

Instalatérská trubka
Za křiku a pohánění vybíhají z náklaďáku na betonovou rampu klopýtající, bučící krávy. Honáci ve špinavých pláštích je ihned ženou dál do šera obrovské stáje. Nastává procedura vážení. První z dezorientovaných krav však odmítá poslechnout. V ruce jednoho z mužů se objevuje instalaterská trubka. Ranami do hřbetu a do boků se snaží zvíře donutit k poslušnosti. "Klídek, klídek," domlouvá mu kolega a pokukuje po nás. Jsme na jatkách v tzv. velkoplošném kombinátu a.s.Masospol v Praze Písnici.Konečně se zvíře pohne. Nedůvěřivě leze na váhu do malého, trubkami ohraničeného prostoru. Muž ukrývá trubku do rukávu. Rychle za krávou spouští padací dvířka. Ta jí s rachotem udeří do zad. Kráva zoufale bučí a celým tělem prudce ucukne dovnitř. Dvířka konečně zapadnou. Obsluha váhy rychlými pohyby vystřihuje nůžkami do chlupů pořadové číslo. Zvíře se snaží otočit bezmocnou, v trubkách hrazení uvězněnou hlavu. Po několika neúspěšných pokusech pak už jen pokorně poulí krhavé oči. Ručička váhy ukáže 450 kilogramů. Dvířka s rachotem krávu propouštějí a na její místo nastupuje další. Začíná pracovní den. Zhruba stejně na všech třiceti jatkách v České republice.

Přepravní stres
Na porážku jdou kusy pěstované výslovně na maso, ty, které nemají velkou dojivost a přírůstky. Na rampě se zvíře ocení podle kvality, a pokud je vyhublé nebo kulhá, neporáží se na hlavní lince, ale jde automaticky na tzv. sanitní porážku. Před dopravou dobytek prohlédne veterinář a vydá osvědčení o jeho stavu. Po příjezdu další veterinář zjišťuje, jestli nemají zvířata stressové příznaky. "Padlá" dobytčata - těžce dýchající kusy s překrveným bělmem a zvýšenou teplotou - jdou na sanitní porážku.Maso zvířat ze sanity není už plně poživatelné. Nesmí jít jako čistá surovina do obchodu. Může být zpracováno jen do určitých druhů laciných masných výrobků. Je sice bakteriologicky nezávadné, ale změnilo se chuťově (je třeba "řídké", krvavější apod.). Nejhorší maso se zpracuje do lahůdkové sekané, do tzv. koňského salámu, nebo jde do výsekových prodejen a do zoologických zahrad. Zbytek končí v kafilérii.
 

Stres
Na jateční rampu sváží Masospol kusy vykoupené vlastními nákupčími z celého kraje. Cesta na jatka je pro mnohá dobytčata vůbec první příležitostí, jak se dostat z řetězu na denní světlo. Protože byla spousta případů, kdy zvířata uhynula v prudkém slunci, platí zákaz přepravovat je během poledních nebo odpoledních hodin při teplotě nad 25 stupňů Celsia. Rychlost přepravy nesmí být vyšší než 60 km za hodinu a cesta musí být co nejkratší. Přesto dochází při převozu velmi často k poškození končetin, u prasat ke stressu."První příznaky stressu může veterinář zaznamenat již při přebírání výkupu - a je jedno, jestli od družstva, státního statku nebo soukromníka," říká výrobní náměstek Masospolu ing.Tomáš Bukovský. "Nakladači totiž nemají elektrické obušky, jaké jsou na jatkách. Musí tedy při nakládce používat mechanické prostředky. To je první nápor na zvíře. Pak se veze autem, v létě v abnormální teplotě. To je další stressový faktor: dochází k přehřívání organismu. V případě, že dodavatelé zvíře oproti předpisu nakrmí, aby mělo vyšší váhu, je to další velká zátěž na oběhový systém. Představte si, že byste snědl tři obědy, potom by vás zmlátili, nutili ve vedru běhat a pak vás někam hodiny vezli vestoje na korbě náklaďáku. Tak dochází k tzv. stressovému syndromu, k selhání srdeční činnosti, dušení a smrti. Vepři mají navíc tukový obal, který je pro organismus ohromnou zátěží. Mimo to se prakticky po celou dobu svého výkrmu nepohybují: je žádoucí, aby měli co největší váhu. Na stavu dobytka okamžitě poznáme, z jakého jsou družstva. Od soukromníků jde aspoň čistý. Někdy je to ale hrozné - mají i vyražené oči."

Jako kus hadru
Po proceduře vážení ženou honáci dobytek uličkou mezi tlustými šedivými trubkami do oddělených kotců. Holá betonová podlaha jednoho kotce má pět krát osm metrů; sem se dá prý napěchovat až 240 prasat. Při čekání na smrt dostávají zvířata jen vodu. Víc prý už nepotřebují. Kapacita masokombinátu je 480 kusů hovězího a 1.200 až 1.500 prasat na jednu směnu. Kdysi jela fabrika na dvě směny, po zdražení masa klesla poptávka. V letních měsících tu porazí denně zhruba 120 kusů hovězího a 600 prasat.U váhy stojí asi padesátiletý muž. Jeho funkce se oficiálně jmenuje "manipulátor s živým dobytkem" a dělá ji už 28 let. Předvádí nám, jak se vystřihují znaky na hřbetě zvířete. V zrzavých chlupech se za sebou řadí římské číslice: sto, pět set, tisíc. "Tahle práce vás úplně uchvátí," říká. "Se zvířaty se musí umět zacházet a vyhovět jim. Ne je brát rourou nebo jako na statku vidlema. My trubky používáme jen při ochraně. Pokud nemusím, tak do té krávy neuhodím. Někdy použijeme trubky, protože jsou některá zvířata ze strachu agresívní. To víte, asi tuší, že jdou na smrt. Už ta přeprava je taková divná věc. My se pak musíme něčím bránit. Pochopitelně ale musí jít především o slušné zacházení."Poslední slova zanikají v řevu stáda prasat, které honáci ženou elektrickými pohaněči do úzké uličky. Prasata zasažena proudem řičí, zběsile prchají, vrážejí do hrazení, padají, skáčou na záda ostatním. Naháněcí ulička stoupá do dalšího patra. Vede prchající dobytek k omračovacímu stroji. U stěny leží napuchlé, promodralé zvíře. Zkolabovalo během přepravy."Při velké zátěži není srdce schopné dál pracovat," komentuje zdechlinu výrobní náměstek. "Pitva pak ukáže, jak je úplně zničené, jako kus hadru. Abychom při manipulaci předešli týrání, máme jasná kritéria. Místo tyčí a trubek se používá elektrický naháněcí bič. Výboj stačí k tomu, aby dobytče popohnal. Nezpůsobí mu krevní podlitiny nebo jiné zranění. Elektrické poháněče jsou určitě lepší než nějaké gumové hadice, které honáci někdy používají. S některými zvířaty jsou problémy. Býci jsou impulsívní a snadno se vydráždí. Opatrnost musí být, aby třeba někoho neumačkali."Nedaleko zdechliny stojí tiše na třech nohách mohutný býk. Zlomená noha se mu kýve ze strany na stranu.

Použít tyče se neodváží
Nad provozem a kvalitou masa bdí jako nezávislá kontrola Státní veterinární správa při ministerstvu zemědělství ČR. Dozor začíná už ve stájích, kde veterinář zkoumá stav živých zvířat. Na lince se odebírají vzorky z vnitřností a kontrola vyřazuje kusy, které se nesmějí prodávat v syrovém stavu - musí předtím projít tepelným zpracováním. To je případ i tzv. stressového masa: má bledou barvu, špatnou konzistenci, je vodnaté. Ke změnám u masa dochází v profesionálním žargonu tehdy, nebyl-li kus ve "správné jateční pozici": při špatném krmení, nevhodném zacházení během přepravy.Nakládce i vykládce zvířat musí být přítomen veterinář. V době naší návštěvy má službu ing.Miloš Novák. Vykládky se nezúčastnil, vyplňoval prý papíry."Když jsem na place já," říká, "tak se honáci použít tyče neodváží. Půjdu se přesvědčit. Když jim domluvím, tak mě vždy poslechnou. Elektrické biče jsou poruchové, proto někdy používají gumové hadice. Zaměstnance máme možnost pokutovat. Pokutuje se nepořádek na pracovišti, nenošení pokrývek hlavy, eventuální kouření, nesprávné technologické zacházení s masem. Případy týrání zvířat nemáme. Je potřeba si uvědomit, že honák tady pracuje osm hodin za stálého nebezpečí, že ho zvířata umačkají. Je to nesmírně náročná práce. Pokud honáci krávu udeří, jistě to nedělají z nějakého potěšení. Navíc je skot vůči bolesti silně indolentní, necítí bolest. Kráva nebo býk nereagují na švihnutí bičem, které by popohnalo koně."Ale bez ohledu na tuto necitlivost je podle ing.Nováka třeba ranami šetřit: "Každý úder tyčí nebo obuškem - i elektrickým - způsobuje krevní podlitiny a to surovinu znehodnocuje. U prasat nechávají údery tyčí či holí krvavé stopy v sádle. Je normálně poživatelné, ale není to čisté. Pokud by to bylo razantní poškození, najdou se i u hovězího krevní výlevy. Veterináři mají možnost zastavit porážku i výrobu. S fabrikou ale vycházíme dobře. Maso je zdravá a hodnotná potravina. Jídelníček musí být všestranný, bez masa to nejde."

Omračovací stroj
Prasata seřazená za sebou pomalu postupují uličkou k omračovacímu stroji. Na zvířata stříkají proudy vody: mají pomoci k rychlejšímu omráčení elektrickým proudem. Vedle uličky zmateně pobíhá uprchlé zvíře. Občas se rozlehne děsivý ryk. Na vrcholu uličky vycházejí prasata na malou plošinu. Za ní je už jenom jakýsi trychtýř uzpůsobený tvaru prasečího těla, do kterého má zvíře po hlavě spadnout. Na jeho konci se hlava dotkne elektrod.Jedno ze zvířat se začne na poslední chvíli vzpírat. Honáci berou do rukou háky. Zaklesnou je zvířeti za čumák a za zadek. Rvou vzpírající zvíře směrem k trychtýři. Zvíře zoufale bojuje, z čumáku a zadku mu vytéká krev. Boj sledují s vytřeštěnýma očima ostatní zvířata. Po chvíli klopí hlavu k zemi. Betonovou stavbou se rozléhá ohlušující řev. "Mám zkušenost, že každý dovede zabít zvíře, ale je otázka jak," říká výrobní náměstek ing.Bukovský. "Nebudu vám tvrdit, že u nás se striktně dodržují všechna hygienická pravidla, ekologická kázeň, že máme lidi perfektně vychované. Je jasné, že to jde dělat líp. Práce tady je dost těžká a není nijak mimořádně finančně honorovaná. Spousta lidí se raději postaví na roh s ponožkama, než aby se 8 hodin trápila na lince. Je tu nedostatek kvalitních pracovních sil, nemůžeme si dovolit vybírat."Konečně honáci zlomí odpor zvířete. Rychle ho shazují do trychtýře. Tělo okamžitě znehybní, trychtýř se rozevře a bezvládná masa spadne dolů na posuvný pás. Zde ho chytne za uši další z obsluhy stroje. Ostrým nožem podřeže omráčenému praseti krční tepny. Pak ho zavěsí na hák hlavou dolů. Tělo se zařazuje na konec dlouhé fronty. Ta se pomalu posunuje směrem nahoru do dalšího patra. Vytékající proudy krve zachycuje nádrž. Sušená krev se pak jako krmná směs vrací zpět ke zvířatům.

Fantazii se meze nekladou

Po omráčení se musí kus do 30 minut "vykrvit", jinak se maso začne rychle rozkládat. Postupující řady vykrvených těl se ujímá automatická linka. V oblacích páchnoucí páry se prasečí tělo nejdříve noří do vařicí vody. Dvě kovová chapadla je pak vyzvednou k hořáku jakéhosi plynového kahanu. Modré plameny opalují spařené prasečí štětiny. Další automatická ruka podá čuně automatickému sekáčku. Ten tělo ve vteřině rozčtvrtí. Čtvrtky pak mizí ve stroji k dalšímu zpracování."Obsluha linky vyžaduje kvalifikovanou obsluhu, spíš strojníka než řezníka nebo uzenáře," vysvětluje ing.Bukovský. "To jsou vysoce mechanizované práce. Kumšt je v uzenařině, ve finále bourání. Jde o to, dotáhnout výrobky k dokonalosti v úpravě a v balicí technice. To je práce managementu a řízení fabriky - vytipovat sortiment a získat pro něj zákazníka. Fantazii se meze nekladou. My jsme fabrika jako každá jiná. Platí pro nás stejná ekonomická pravidla jako jinde: musíme nakoupit a vyrobit co nejlaciněji a prodat co nejdráž. Je tu živobytí pro 1.000 lidí. Buď se budete chovat ekonomicky, budete prosperovat a dáte jim práci, nebo ne. Je sice důležité, jak se to zvíře nahání, ale také tu platí stejné ekonomické prostředí jako všude jinde. Přepych si nemůžeme dovolit. Jatka jsou jako továrna na šroubky."

Jatka jako operační sál  
Dveřmi prostorných lednic jsou vidět ke stropu zavěšené háky - tzv. stromečky. V kotoučích mrazivé páry ozařuje žluté, kalné světlo nabodnuté hrozny čerstvého masa. Z dálky je slyšet bučení krav, blížíme se k hovězí porážce. Po cestě se nám ing.Bukovský svěřuje: "Naším snem je rekonstruovat hovězí porážku tak, abychom byli schopni exportu na Západ. Provoz by musel odpovídat předpisům pro vývoz do zemí ES: přesně stanoveným kritériím, jak mají jatka stavebně i technologicky vypadat. Všechno kovové zařízení musí být z nerezu. My sice máme z nerezu stoly, háky, ale to nestačí, jde i o kladky a dráhy. Máme tady zdi kolmo k podlaze, zatímco v ES musí být zakulacené, ukončené žlábkem, aby se ve spáře nemohla držet voda, která je zdrojem infekce. Všechny otvory na porážku, okna, dveře, průduchy, vše musí být zasíťované, aby sem nemohl hmyz, který by mohl maso kontaminovat. Konfiskát se musí stlačeným vzduchem ihned vyhodit do kontejnerů připravených k odvozu z jatek. U nás se převážejí vozíky, což znamená styk s nemocným masem. Každý hák je sterilizován, my máme nože jenom v pouzdře, ale mají být ve sterilizátoru. Po každém kusu se musí vyměnit a sterilizovat. Je to jako operace. To už nejsou jatka, to je laboratoř."

Demontáž
Bučení krav nahradil ostrý zvuk cirkulárky. Poslední kus denní normy byl poražen. První muž, kterého na hovězí lince vidíme, drží oběma rukama velikou hlavu krávy staženou z kůže. Kotouč pily odřezává rohy, pod stolem se vrší hromádka zakrvácených pilin. Za ním nad nádrží na krev visí za nohy několikametrákové bezhlavé krávy. Nádrž začíná přetékat. Krev se na bílých dlaždicích rozlévá, v přívalech vody se pomalu rozpouští.Hora masa postupuje k další "demontáži". Svalnatí muži zručně povolují kůži. Další nůžkami odstřihují kopyta. Jiní pářou břicha a rukama v gumových rukavicích vyndavají vnitřnosti. Vemena a varlata házejí do přepravek. Polonahá, zpocená těla mají přepásaná bílou gumovou zástěrou. U pasu se jim houpe dřevěné pouzdro na ostré nože. Žena v bílém tričku zkoumá játra. Nožem odřezává vzorky. Provádí veterinární kontrolu. Muž s razítkem na tyči opatří zdravotně nezávadné maso kulatým razítkem. Maso pak putuje dál do útrob továrny k dalšímu zpracování.

Co bychom jedli
Asi polovinu celkové váhy jatečního zvířete tvoří tzv. výtěžnost. Zpracovává se úplně všechno: kopyta, krev, střeva, hlava, vnitřnosti, kůže. Odpadem jsou pohlavní orgány, ušní výřezy a konfiskáty - čili nemocné maso. Vše ostatní se zpracovává buď jako surovina, nebo jako obal. "V současnosti je malá poptávka. Nejenom tím, že se maso zdražilo. Nejsou možnosti vývozu a konkurence je veliká. Praha je největší tržnice - sem jezdí celé Čechy. Pro řadu jatek je jednodušší než objíždět vesnice, naložit kamión a vyložit ho v jednom obchodě v hlavním městě," říká ing.Bukovský.Tak jako na všech českých jatkách, jsou i řezníci Masospolu placeni nikoli v hodinové mzdě, ale od kusu. Podle ochránců zvířat takový systém přímo vybízí ke špatnému zacházení se zvířaty. Směna končí, muži svlékají zakrvácené zástěry a odcházejí do malé šatny hned vedle porážky. Stěny zdobí barevné kalendáře se zátiším uzenin. Jeden z řezníků říká. "Když jsem se šel učit, tak mi bylo líto zabít zvíře. Když jsem si ale uvědomil, co bychom jedli, ztratil jsem zábrany. Někdy jsou podmínky života zvířat horší, jak samotná porážka. Byl jste někde v JZD? Viděl jste, jak je tam mají uvázaná, že se ani nehnou? Když pak má jít na vůz, tak to nechce z chléva. Musí se uvázat, rvát nebo mlátit, aby ho na vůz dostali. Dnes to máte krmený svinstvem, jako třeba močovinou. Maso je pak úplně černé. Nebo to krmí jiným svinstvem - silážema. Procházka tou uličkou sem k nám není legrace. Určitě jim není dobře. Kdyby tam poslali vás, po prvních krocích umřete hrůzou."

Potravinový řetězec
Podél teď už prázdné uličky jdeme nazpátek. Uprostřed jednoho z kotců se odehrává zvláštní divadlo. V kalužích močůvky chodí pořád dokola řada býků. Jsou pohlavně vzrušení. Občas vyskočí jeden druhému na záda. Podle odborníků zvířata bojují v změněném prostředí o vůdčí postavení ve stádu. Ze sousedního kotce sledují obřad strnulé krávy. Na porážku půjdou až druhý den ráno. Býk se zlomenou nohou, kterého jsme ráno viděli, je ještě naživu. Teď leží na zemi a jeden z honáků ho zrovna rve za řetěz u krku. Druhý býkovi elektrickým pohaněčem pomáhá na nohy. Zvíře těžce oddechuje a pomalu se zvedá. Zlomená noha mu visí bezvládně za kůži. Honáci ho táhnou směrem k sanitní porážce. Býk se snaží poskočit, ale marně: s žuchnutím těžce padá zpět na betonovou podlahu. Takhle se ho snaží odtáhnout už několik hodin a za tu dobu urazil sotva padesát metrů. Malátně se rozhlíží kalnýma očima. "Necháme ho odpočinout, přece ho nebudeme trápit," říká honák hlasitě, abychom to určitě slyšeli. Při dalším pokusu sebou zvíře z posledních sil divoce cuká a bolestivě řve po ranách elektrickým proudem. Otvírá široce tlamu, z krku mu v křečích vylézá jazyk. Honáci se potí, zvíře se nedokáže postavit. Nastává chvíle oddechu."Je to živý tvor, ale je to také potrava," informuje nás výrobní náměstek. "To nemůžete rozebírat do důsledků. Pak byste museli jít na zemědělce a zakázat jim pěstovat skot a prasata. Chov by byl v tom případě nemorální. Jsou různé kampaně, že prý je maso nezdravá potravina. Myslím, že je to tendenční. Tomu se ale nikdy neubráníme. Mám osobní pocit, že jsou ochranáři nekritičtí, jejich názory jsou emotivní a zkreslené. Svoje představy, které jako člověk chápu, ženou do krajnosti. Já vím, že zvíře je živočich, má své duševno, ale je tu fakt, že je tu nějaká nezbytnost potravinového řetězce."Mezitím honáci shánějí traktor, kterým by býka odvlekli. V tom zasahuje výrobní náměstek, prý ať dojdou pro řezníka. Zvíře musí porazit na místě. Konečně přichází muž se schermerovou pistolí. Ústí přikládá k svěšené hlavě, stiskne spoušť. Píst proráží býkovi lebku. Řezník rychle vytahuje nůž a probodává krční tepnu. Zvíře sebou škube, do kanálu vytéká zpěněná krev. Po chvíli se tělo zklidní, je konec. Malý traktor pak pomalu vleče mrtvolu pryč.

Největším problémem, jak se dostat na západní trhy, jsou podle zaměstnanců jatek přísné stavební a technologické normy Evropského společenství. Stejně přísná kritika však ES stanovuje i pro zacházení se zvířaty (Evropská dohoda o ochraně jatečních zvířat z roku 1988). Česká národní rada letos v dubnu schválila zákon na ochranu zvířat proti týrání. Svůj názor nám řekl člen ligy na ochranu zvířat ing. Alois Topolánek:"Myslím, že zákon má jednu zásadní chybu. Mluví totiž o zvířeti jako o věci. Další chybou je, že kontrolní orgány spadají pod stejné ministerstvo, jako zařízení, která mají být kontrolována. Myslím, že by měla být dána větší pravomoc různým dobrovolným organizacím ochránců zvířat. Zvířata určená k porážce přece nepřestávají být živými tvory. Kdo říká, že necítí bolest, jen utišuje hryzající svědomí. Nejenže se na jatkách nedodržuje právo zvířat na bezbolestnou smrt, mnohdy se nebere žádný ohled ani na to, jestli se zvíře musí hodiny dívat, jak se poráží dobytek před ním. Ale to už je jenom hořký konec. Jde o to, že ani život před tím nestojí za nic. 
Dobytek ho tráví na řetězu v obrovských velkokapacitních halách - a už ani oplodňování se neděje přirozeně. Tím to začíná. Slepice tráví život v klíckách, kde se nemůže ani otočit. Místo podestýlky přešlapuje na drátech. Kuře nevidí matku, má umělé osvětlení, umělé klima, stravu dělanou počítačem. Je to totální technická zrůda. Jen z ní v pravidelných intervalech padají na pás vajíčka - mimochodem naprosto nehodnotná. Je rozdíl mít vejce domácí, nebo z velkovýroby. To si dnes každý uvědomuje. Takže už jenom z těch nejsobečtějších důvodů, v zájmu ochrany člověka, bychom neměli připustit, aby s cílem maximálních zisků a minimálních nákladů zvířata žila takhle nedůstojně."Vrchní inspektor veterinární ekologie Městské správy Praha, dr Ivan Štácha:"Od schválení zákona uplynula příliš krátká doba na to, aby se s ním seznámili všichni veterináři, chovatelé, masokombináty a přepravci. Zákon musí vejít do života, ale zatím neexistují žádné prováděcí předpisy. Diskutuje se o základních pojmech: co už je týrání a co jím ještě není. Byl jsem v Písnici - to jsou jatka na dobré úrovni, ale problém zacházení s dobytkem je taky tíživý, stejně jako všude v republice. Velkokapacitní technologie totiž zvířata nesmírně zatěžují. Divím se, že to jako druh dosud vydržela. Je to vlastně obdivuhodné. Evidenci úhynu zvířat při stresu nevedeme.
 
V současné době ale přebíráme podmínky Evropského společenství a přecházíme na jejich normy. Vstup do ES bude zavazovat chovatele k tomu, aby negativní jevy sami odbourali. Jinak nic neprodají. My poukazujeme na to, jaké jsou závody, ale nejsme majiteli zvířat. Změny musí začít dělat oni sami."Dr.Eduard Slanec, Státní veterinární správa ministerstva zemědělství ČR:"Zákon vychází ze současné kulturní úrovně našeho národa - nic moc to není. Ve světě pochopitelně jsou dokonalejší právní normy, ale k jejich zavedení musí existovat podmínky. Zákon nemůže předstihovat o generace nebo staletí vývoj. V tomto momentě potřebujeme odstranit alespoň nejžhavější projevy týrání zvířat. Za čas se snad posune dál a třeba během pěti let se zákon změní. Nakonec - jestli budeme chtít vstoupit do Evropského společenství, tak nám nic jiného nezbude. V tom případě bude nutné stávající zákon novelizovat, aby byl na úrovni vyspělejších států."
 

 Odkazy

 

Jatka

Jatka: zabíjení na běžícím páse

Koně na jatkách

Další obrázky

Autentická reportáž studentky veterinární medicíny ze své praxe na jatkách