Ochlupení bližní: zvířata v kulturních kontextech.
Stanislav Komárek

(o knize)

 

Výkřiky bez soucitu

Komárkova publikace pojednává o různých aspektech vztahů lidí a zvířat v evropských i mimoevropských kulturních kontextech. Přináší stručné celoplanetární dějiny těchto vztahů od starého Egypta přes Čínu, Indii až k osmanské říši (první novověký zákon na ochranu zvířat prý vyšel právě v ní, roku 1502). Co se týká evropského vývoje, autor rozsáhle referuje o známých soudních procesech proti kobylkám či myším – ty byly kupříkladu vyzývány k opuštění polí do čtrnácti dní, což se ovšem netýkalo „zvířat nedospělých, přestárlých a gravidních“.

To pro autora nebylo ukázkou středověkého obskurantismu, nýbrž „posledním pokusem Evropy vzít mimolidské živé tvory vážně“. Zvítězilo však Descartesovo učení o zvířatech coby  nemyslících strojích, jež se stalo i předlohou církevní doktríny v této věci, takže papež Pius XII. ještě ve 40. letech 20. století prohlašoval, že „výkřiky zvířat na jatkách či v laboratoři nemají budit neopodstatněný soucit křesťanů víc než zvučení rozžhaveného kovu pod údery kladiva“.

Autor dále probírá témata jako úloha zvířat coby kultovních obětí, ochrana zvířat a druhů či užití zvířat v medicínských  výzkumech. Píše rovněž kupříkladu o velkochovech, zoofilii či lovu, u něhož zajímavě dokládá, že zábava chápaná kdysi jako elitní (slovo myslivec pochází etymologicky od mysliti) podle něj poklesla na lidovou a nakonec začala být pociťována jako nekulturní.

Komárek v Ochlupených bližních navazuje na četné své starší knihy, z nichž některé pasáže jeho nová publikace přináší v totožné či jen mírně změněné podobě, nicméně většinu starších témat rozvíjí v nových kontextech. Jestliže v předchozích Esejích o přírodě, biologii a jiných nepravostech (Academia, 2011) psavý biolog kupříkladu  líčil, jaký zážitek v něm vyústil v rozhodnutí nadále nepojídat žádné savce, v knize se vegetarianismem zabývá obecně….

V zásadě se Komárek při snahách o postižení zvířat hlásí k „uvážlivému Antropomorfismu“ coby nejadekvátnějšímu způsobu jejich pochopení: připisovat medvědovi kontemplativní rozpoložení při poslechu Bacha je přehnaná antropomorfní projekce, ale „když se medvěd naštve, sotva se jeho vyladění nějak liší od našeho“; podle Komárka je „v člověku celé zvíře, ve zvířeti nikoli celý člověk“. To ukazuje v mnoha oblastech chování i prožívání zvířat: u jejich vztahů ke smrti (podle Komárka se dá předpokládat, že u zvířat se bude vztahování se ke smrti podobat situaci u malých dětí), rituálů či možností existence čehosi na způsob náboženských rituálů….

Obrácení perspektivy (tedy ne člověk adoptuje vlka, nýbrž vlk člověka) je typické pro celou publikaci: už v jejím názvu, v referencích o panovnících, kteří si pochutnávali na opečených nemluvňatech ... nebo v rozvíjení fantazií o tom, jak by se teoreticky dala „šlechtit“ různá lidská plemena...

 

Komárkova kniha se věnuje i zajímavým problémům kolem proměnlivé hranice lidství. V 18. století ještě nebyla zcela jasná hranice mezi lidmi a lidoopy, kteří byli považováni někdy spíše za „přírodní národy“. Dodejme, že naopak dlouho bylo třeba indiánům a především africkým černochům lidství upíráno...

Nečekejme od Komárka jednoduché návody či řešení typu ano-ne. Spíše nabízí spoustu zajímavých faktů, pohledů i nových otázek.

Témat probíraných v knize je značné množství a těžko je zde můžeme zachytit byť jen v přehledu.  Komárek upozorňuje na řadu paradoxů a podivných nedůsledností v našem vztahu ke zvířatům, kdy jsou na jedné straně chováni jako mazlíčci a přísně chráněni, a na druhé straně jsou ve skrytu podrobováni značnému utrpení coby naše potrava či předmět vědeckých experimentů. Zde Komárek nenechává nikoho na pochybách, co si myslí například o velkochovech, dokonce rozhodně tvrdí, že „tento fenomén bude jednou jmenován jedním dechem s inkvizicí i … koncentráky – i tam byla viděna jejich naprostá nezbytnost…“

Kniha ovšem není v žádném případě aktivistická, spíše naopak. Představuje pro širší vzdělané publikum zdroj mnoha faktů, postřehů, ale i diskusí a podnětů k přemýšlení.

 

Pramen, odkazy

 

Ochlupení bližní: zvířata v kulturních kontextech. (nakladatelství Academia, 2011)

Zvíře jako já. Já jako zvíře, Jan Lukavec (idnes.cz)

Ochlupení (a opeření) bližní, Karel Stibral (Ekolist)

Blog Stanislava Komárka

Na zvířatech záleží, nakladatelství Triton, 2009

Hledání kritéria etického hodnocení  

Stejní jako my

Jak filozofové pomalu odhazují klapky z očí

Ilustrace - vegan art