Na zvířatech záleží
Marc Bekoff

 

     
Etolog Marc Bekoff z Coloradské univerzity se přes 30 let zabývá výzkumem a pozorováním citových projevů zvířat.  Spolu s Jane Goodallovou založil skupinu Etologové pro etické zacházení se zvířaty. Zatímco se někteří vědci pídí po experimentálním ověření tvrzení, že zvířata city prožívají, a další chtějí jejich projevy zaznamenat pouze měřitelnými hodnotami jako jsou krevní tlak, puls, tělní teplota či hladina hormonů, Bekoff volí jinou cestu. Opírá své myšlenky o pozorování zvířat ve volné přírodě, odmítá mechanistická měření a přistupuje k věci s lidským porozuměním. Sám prohlašuje, že není třeba dělat složité pokusy: "Podívejte se zvířeti do očí, ta říkají všechno." Za svůj vědecký život upozornil laickou i odbornou veřejnost na stovky citových projevů u nejrůznějších zvířat.
 
Marc Bekoff ve své knize Na zvířatech záleží objasňuje, proč si zvířata zaslouží naši lásku a úctu. Je odborníkem, který zvířata doopravdy miluje, protože si uvědomuje, že s námi sdílejí všechny emoce, včetně citu lásky, úzkosti, radosti, obavy i slitování. První vydání této knihy vyšlo v roce 2000 pod názvem „Kráčíme se svými příbuznými" (Stroffing with Our Kin: Speaking For and Respecting Voiceless Animals). Kniha  slavila úspěch v německém, italském, španělském, japonském i čínském vydání, což je důkazem obrovského celosvětového znepokojení nad krutým zacházením se zvířaty a potvrzením sílícího vlivu globálního hnutí za zlepšení života všech druhů zvířat.

 

     

Otázky

Jaké otázky je třeba v souvislosti se vzájemným vztahem mezi lidmi a zvířaty zvážit? Proč bychom měli mít o zvířata zájem? Je správné dělat zvířatům, co se nám zachce? Dělat jim to jen proto, že jsme lidé a „páni tvorstva"? Jen proto, že můžeme? Nebo bychom se měli naopak ubezpečit o tom, že zvířata, s nimiž přicházíme do styku, jsou šťastná, respektovaná a že je o ně dobře postaráno? Univerzitní výzkumníci z nejrůznějších oborů — včetně biologie, filosofie,  psychologie, antropologie, sociologie, historie, náboženství a práv — spojili síly a snaží se odpovědět na mnoho složitých otázek týkajících se vztahu zvířat a lidí. V současné době považuje tyto otázky za enormně důležité stále více lidí.
 
Při čtení knihy zjistíte, že mezi probíranými otázkami existuje úzká spojitost — například zda zvířata mají, či nemají stejnou hodnotu jako lidé, zda zvířata mají, či nemají práva, zda zvířata mají, či nemají vědomí, zda zvířata mají, či nemají emocionální život, zda si na situace, v nichž se nacházejí, dělají, či nedělají názor, zda cítí, či necítí bolest, zda trpí, či netrpí, zda jsou jedinci důležitější než celý živočišný druh, nebo zda na nich tolik nesejde. Odpovědi na tyto otázky jednoznačně ovlivňují náš názor na zvířata i naše jednání s nimi.
 
Jak by například člověk měl se zvířaty jednat?  Musíme se zvířaty zacházet určitým způsobem? Existují vůbec správné a chybné způsoby jednání se zvířaty? Můžeme zvířatům dělat, co se nám zachce? Měli bychom respektovat zvířecí právu? Mají vůbec zvířata práva? A pokud je mají, jaká to jsou práva? Pokud jíme maso, proč to děláme? Je to dáno zvykem, protože tak nás krmili už od našeho dětství? Jíme ho, protože po něm toužíme? Jsme přesvědčeni, že maso potřebujeme kvůli bílkovinám? Nejsou jiné způsoby, jak uspokojit tělesné požadavky na příjem proteinů?
     
Liší se zvířecí bolest od bolesti lidské? Cítí některá zvířata bolest, strach a trpí,
ale jiná ne? Měli by jedinci trpět pro blaho druhu? Měli bychom se více zajímat
o druhy a jejich přežití než o jedince a jejich tělesnou a duševní pohodu? Měli bychom se zvířatům vměšovat do života? Méli bychom například zasahovat do souboje, v němž se některé ze zvířat může zranit? Měli bychom hladovějící divoká zvířata nakrmit?
 
Etika je filosofickým odvětvím, jež se zabývá otázkami správnosti či spravedlnosti  a tím, jak bychom se jeden ke druhému měli chovat. Je však třeba zdůraznit, že na mnohé otázky zacházení se zvířaty zatím neexistují jednoznačně „správné" či „chybné" odpovědi, spíše „lepší" a „horší". Pokrok v této oblasti může zajistit jedině všeobecná a otevřená diskuse. Nelze odmítat některé názory tím, že budeme předstírat, že neexistují. Rozpor nemůžeme odstranit tím, že ho budeme ignorovat. To, jaký vztah máme ke zvířatům, úzce souvisí s tím, jaký vztah máme sami k sobě a k druhým lidem.

 

     
       

Pramen, odkazy

 

Na zvířatech záleží, nakladatelství Triton, 2009

Oficiální web Marca Bekoffa

Ethologists for the Ethical Treatment of Animals

Rozhovor s překladatelem knihy RNDr.Václavem Petrem, + dokončení

Hledání kritéria etického hodnocení  

Jak filozofové pomalu odhazují klapky z očí

Mají zvířata práva?

Stejní jako my