Mluvčí G. W . Bushe o právech zvířat

 

Matthew Scully, pracoval jako redaktor National Review a také jako administrátor v Bílém domě za George W. Bushe (mmch napsal mu mnohé projevy).

Napsal také knihu Dominion: The Power of Man, the Suffering of Animals, and the Call to Mercy. Kniha byla velice dobře přijata kritikou New York Times: "Je to velmi fascinující a znepokojující četba, ať už s autorem souhlasíte nebo ne".

 

Rozhovor s M. Scullym v "National Review " (2003)

Kathryn Jean Lopezová: Stručně, jak zneužíváme svoji nadvládu nad zvířaty?

Matthew Scully: Lidské bytosti mají sklon k zneužívání své moci, protože zapomínají, že my lidé nejsme konečná autorita. Ti, kteří například provozují tovární velkochovy, ztratili všechen ohled na zvířata jako bytosti s potřebami a vlastní důstojností. Zacházejí se zvířaty jako se stroji a „výrobní jednotkou“, namísto živými bytostmi stvořenými bohem. A podobná domýšlivost se najde  i v jiných druzích krutosti.  

Lopezová: Kdy a proč jste se rozhodl stát vegetariánem?

Scully: Asi v roce 1974 jsem četl knihy o průmyslovém zemědělství a rozhodl jsem se, že se na tomto nechci podílet. Samotné obrázky mě stačily přesvědčit-kuřata s uštípnutými zobáky nacpaná v klecích tak malých, že nemohou ani rozevřít křídla, prasata uvězněná celý život v malých klecích,  podvyživená teleta připoutaná v temných kójích. Metody průmyslového zemědělství  jsou nemilosrdné a nehodné lidstva.

Naše rodina měla psa. Lucky byl  krásné, ušlechtilé zvíře, které mě naučilo lásce a respektu k ostatním zvířatům.  A toto vidím jako problém: Nikdy bych nechtěl aby se tímto způsobem zacházelo s Lucky. A proč by se s ostatními bytostmi –se srovnatelnými city a inteligencí- mělo takto zacházet? Pes se nerovná lidské bytosti. Ale pes se dá srovnávat s prasetem, avšak z ekonomických důvodů se k prasatům chováme jinak. V tom vidím základní rozpor-být laskavý k jedněm zatímco odvracet oči od utrpení, které člověk způsobuje jiným.

Lopezová: Ve své knížce nejste přehnaně zbožný. Proč potom se tolik oháníte náboženstvím?

Scully: Nikdy jsem nebyl členem žádné církve ani pravidelný návštěvník kostela. Chodil jsem ale do katolické školy a sympatizuji hodně s katolickou vírou. Toto vše mě ovlivnilo a je-li to patrné v mé knížce, jsem rád….Jestliže jsem porozuměl Bibli a poselství Nového zákona správně,  máme být agenti lásky a soucitu. A když přemýšlím o utrpení zvířat na našich farmách, laboratořích…nebo o jakémkoli zvířeti zanedbaném nebo týraném člověkem, musím se ptát: Co by na to řekl Ježíš?

Lopezová: Jakou roli ve vašem zájmu o práva zvířat sehrálo, že jste konzervativec, republikán?

Scully: Musím předeslat, že i jiní republikáni jsou znepokojení krutostí páchanou na zvířatech. Senátor Bob Smith opravdu soucítil se zvířaty, ale i senátor Wayne Allard a  Chris Smith. Podobně je tomu i v UK, kde mnozí konzervativci pracují na zrušení krutých chovů, bateriových klecí, kožešinových farem, lovu a jiné kruté praxe a zábavy. Jsem rád, že mnozí  přijali dobře  mou knihou a jsem šťastný, že jsem poznal např. Roberta F. Kennedyho Jr., který je opravdový nepřítel továrních farem, z ekologických i ochranářských důvodů. Počítám se mezi jeho spojence, tak jako tisíce farmářů, hodných svého jména.

Lopezová: Když lidé-konzervativci-uslyší „práva zvířat“, často pomyslí na Petra Singra. Vy jste se pokoušel vysvětlit proč k Petru Singrovi pociťujete sympatie.

Scully: Já mám respekt vůči těm, kteří upozornili na problém krutosti ke zvířatům. Myslím třeba na skupinu, která skrytou kamerou natočila strašné věci - krávy, které byli zaživa porcovány, prasata házená do vařící vody. Pro své aktivity jsou nazýváni radikály, pomatenými extrémisty….Ale já jsem přesvědčen, že takoví lidé ukazují velkou odvahu a prokazují nám službu. Musíme si uvědomit, že lidé se mohou shodnout na stejných cílech z různých důvodů: Světský (ateistický) filozof Peter Singer může oponovat průmyslovému zemědělství z pozice etiky a spravedlnosti.  Enviromentalista může oponovat průmyslovému zemědělství z pozice ochrany přírody. Konzervativec může oponovat průmyslovému zemědělství protože je destruktivní k drobným zemědělcům. Věřící osoba může oponovat průmyslovému zemědělství protože to je degradace zvířat i lidí – a přečin proti Bohu. Krutost musí skončit. Máme přes rozdíly stejné cíle.

Problém s některými obhájci práv a osvobození zvířat je, že jejich argumenty se míjí s obyčejnými lidmi. Jejich teorie jsou odtažité od reálného, každodenního života a tak bývají často odmítány jako výstřední, irelevantní nebo dokonce jako nepřátelské k náboženskému a mravnímu přesvědčení, které má stále většina lidí. A toto může poskytovat odpůrcům omluvu k ignoraci ochrany zvířat. Nepotřebujeme vymýšlet nějaké nové teorie na odůvodnění toho, že zvíře se nemá týrat. Ve své knize shrnuji posté důvody, je to naše morální povinnost soucítit se slabšími.

Lopezová: Je lov nemorální?

Scully: Jedné věci, které jsem si všiml, když jsem četl články a knihy o lovu, že lovci jsou často sami nejistí svým počínáním. A já doufám, že moje knížka napomůže k sebeanalýze lidí, kteří mají rádi lov - je jich relativně málo, pět procent Američanů. Lov, jestliže vůbec může být ospravedlněn, tak jen jako nutné zlo. Jestli je naším cílem potěšení ze zabíjení  nebo pýcha z „trofeje“ a lov není z nutnosti, potom bychom se sami měli ptát co je s námi v nepořádku.

Nicméně já neodsuzuji všechen lov….Ale nalistujte si nějaký časopis o lovu a nejděte si stránku inzerátů, kde oplocené lovecké obory 100% garantují zabití zvěře...Někdy se střílí stará zvířata koupená v ZOO….

Lopezová: Ohledně zvířat, jaký je váš cíl?

Scully: Doufám, že přijde čas, kdy naše zákony budou jasně definovat naše závazky  v nakládání se zvířaty. Logicky musíme pronásledovat nejen individuální krutosti, ale  neignorovat institucionalizované týrání zvířat.

Lopezová: Liší se nějak pojetí práv zvířat mezi Levicí a Pravicí?

Scully: Konzervativci pojímají práva zvířat jako módní levičáckou záležitost a to jim pomáhá se od toho distancovat.  Doufám, že více otevřeme svá srdce zvířatům. Věřím, že konzervativci uvidí problémy v průmyslovém zemědělství - mravní relativismus, sobecký materialismus, zneužití svobody a kulturu smrti. Mezi liberály opravdu nevidím víc ochránců zvířat než mezi konzervativci. A pro ty na Levici, kteří se zabírají právy zvířat mám poznámku : na světě není bezbrannější bytosti než nenarozené dítě.

Lopezová: Jaká je vaše spolupráce s prezidentem?

Scully: Velké privilegium. Všichni spolupracovníci co znám, i já   k prezidentovi cítíme obdiv,  respekt a loajalitu.

 

Pramen, odkazy

 

Matthew Scully quotes

"Animal Cruelty and Need for Reform", online discussion with Matthew Scully, Washington Post, 2004