Maso a rakovina
 
 
   

 

   
 

Ve čtvrtém čísle časopisu Vesmír z loňského roku (2015) vysvětloval imunolog Václav Hořejší v článku  Škodí bifteky, krkovičky a kaviár zdraví? příčinu vysoké korelace mezi konzumací červeného masa a rakovinou i dalšími onemocněními. Spotřeba červeného masa je již dlouho spojena s rozvojem určitých typů rakoviny. Lidé jsou jediní masožravci, kteří čelí zvýšenému riziku rakoviny v důsledku konzumace červeného masa. Proč tomu tak je, nikdo netušil. Nyní vědci pravděpodobně našli důvod, proč je pro nás červené maso karcinogenní.

Václav Hořejší v článku: "Mnozí z nás včetně mě zajisté považují za velkou lahůdku pořádný biftek, krkovičku nebo jehněčí kotletky, zvláště pěkně grilované. Z epidemiologických studií ale soustavně vychází, že požívání tohoto „červeného masa“ (na rozdíl od masa kuřecího či rybího) jasně koreluje se zvýšenou incidencí závažných chorob, jako je ateroskleróza, některá nádorová onemocnění, diabetes 2. typu, a  s  celkovou mortalitou.

Nejvýraznější je korelace mezi požíváním červeného masa a  výskytem karcinomu tlustého střeva, tedy choroby, která je v české populaci ve srovnání se světem obzvláště častá. Ke vzniku těchto chorob přispí­ vá různou měrou řada příčin, ale na všechny má výrazně negativní vliv stav chronického zánětu. vepřového či jiného savčího masa je považován vznik karcinogenních látek při pečení a zvláště grilování masa, poškozování DNA střevních buněk N­nitroso sloučeninami, přítomnými zejména v uzeninách, nebo vznik volných radikálů katalyzovaný hemovým železem. Tato vysvětlení ale nejsou příliš přesvědčivá – proč by potom stejné následky nemělo i  požívání pečeného a grilovaného masa kuřecího a rybího? Krom toho dávky mutagenů vznikajících z  masa, které vyvolávají u  pokusných zvířat nádory, jsou nesrovnatelně vyšší než ty, které se skutečně nacházejí v našich masných pokrmech. Pozoruhodné je, že u  šelem, živících se masem daleko více než my lidé, žádné karcinogenní účinky stravy nepozorujeme. Se zajímavým vysvětlením nyní přišla americká skupina vedená Ajitem Varki ze San Diega".

Článek dál pokračuje dost odborně. Zjednodušeně: Problém působí kyselina N-glykolylneuraminová (NeuGc), vůči které se lidské tělo vytváří protilátky. Důsledkem toho vzniká v těle chronický zánět podobný tomu u autoimunitních onemocnění. Chronický zánět pak pozitivně ovlivňuje růst nádorů. Jak v tomto procesu tedy figuruje červené maso? Je zdrojem molekul NeuGc. Lidé, na rozdíl od zvířecích masožravců, nedisponují enzymem pro syntézu NeuGc. Molekuly NeuGc, které se v těle nacházejí, mají svůj původ právě v masu savců: hovězím mase, vepřovém, jehněčím a také kaviáru, sýrech... V mase ptáků, ryb a vejcích se  NeuGc nenašla. Konzumace červeného masa koreluje nejenom s výskytem rakoviny především tlustého střeva, ale také s aterosklerózou, cukrovkou 2. typu, autoimunitními nemocemi.

Václav Hořejší ukončuje svůj článek: "Zdá se tedy, že je opravdu rozumné stát se vegetariánem nebo alespoň omezit požívání vepřového, hovězího a vůbec savčího masa. Je to určitě jednodušší než hledat léky, které by inhibovaly inkorporaci NeuGc do našich glykoproteinů nebo zamezovaly vzniku protilátek proti této látce".

   
 

Pramen, odkazy

 

Václav Hořejší: Škodí bifteky, krkovičky a kaviár zdraví?

Etika stravování
Akta F
Melanie Joy, Karnismus (Proč milujeme psy, jíme prasata a oblékáme si krávy)