Korida, Krvavé fiesty
Jan Florian  
 
"Bolest je bolest, je jedno je-li působena člověku nebo zvířeti…člověk i zvíře jsou si vědomi bídy i bolesti. Můžeme říkat, k čemu je náboženství, kterému věříme, ale krutost je ateismus, můžeme se chlubit křesťanstvím, ale krutost je nevěra. Můžeme vyznávat svou víru, ale krutost je největší kacířství." ( kněz Humphrey Primatt, Pojednání o povinnosti soucitu a hříchu krutosti ke zvířatům, 1776)


Ve Španělsku a ostatních katolických zemí pokračuje mučení zvířat spojené s oslavou svatých. K mučení jsou zneužívány katolické svátky, mučí se často na počest katolických svatých. Děje se to často přímo na církevní půdě, před kostelem, nebo přímo z kostelní věže se vyhazuje zvíře. Mučení se zúčastňují věřící katolíci. I býčích zápasů se nedávno zúčastňovali samotní kněží. Kruté fiesty se odehrávají 4. října na svátek sv. Františka a sv. Antonia, patrona zvířat ve Španělsku.

Katolická církev přijímá peníze pošpiněné krví mučených zvířat. Církev ve Španělsku často krvavé fiesty ignoruje, ale odmítá je aktivně odsoudit. Někteří kněží se zúčastňují jako diváci býčích zápasů a přijímají finanční prostředky získané z této činnost pro církev, jako je stavba nové madridské katedrály.

Když britská organizace FAACE, která natočila příklady nejhoršího mučení zvířat, požádala španělskou církev o podporu, církev odpověděla (tak jako vždy ) jen poukázáním na mnohem důležitější problémy potratů. FAACE poslala důkazy tohoto mučení papeži, bohužel bez jakékoliv odezvy.

A církevní mlčení podporuje tento sadismus. Kdyby se katolická církev nahlas, důrazně a jednoznačně vyslovovala proti takovým a podobným krutostem, pomáhalo by to násilí ukončit…..

Ve Španělsku v Tordesillas se koná každé rok 11.září zrůdná slavnost mučení a sadismu. Tato slavnost se jmenuje  „Tora de Vega“. A slaví se na počest místní patronky Panny Marie.

Její průběh: velký dav ozbrojený oštěpy honí býka a snaží se mu probodávat různé části těla, dokud býk neumře.V roce 2000 proklál oštěp tělo býka skrz (viz. obrázek) a utrpení býka trvalo 35 minut, než ho dav úplně ubil.
Zvířata, která se používají v různých slavnostech na různých místech Španělska: nejvíce je to dobytek, potom kuřata, prasata, kachny, holubi, veverky, husy, kozy a osli.

Další příklady mučení : kuřata jsou pověšena za nohy (nebo se tělo zahrabe do země) a je jim useknuta hlava, pro větší „legraci“ se často ukroutí hlavy ručně.

Nejslavnější je kozí fiesta v Manganeses, kde se kozy házejí z kostelní věž. Jestliže to koza, většinou těžce zraněná přežije, je zabitá a posléze snědená.

Prasata jsou honěná davem v ulicích, jsou zraněná, rozmačkána v zápasech.

Nejhorší je nakládání s dobytkem, zvířata jsou bodána, škrcena, házena z výšky, je na ně najížděno auty a traktory, topí se. Zvířata mohou být znásilněna tyčemi a kovovými bodci, vykastrována, zapalována, zaživa se uřezávají rohy, ocasy a uši.

Vesnice Medinacel v severním Španělsku:
Býk pobíhá v agonii 30 minut, jeho hlava se změnila v živý ohňostroj. Rohy jsou obaleny konopím nasáklým pryskyřicí a voskem… Krev se řine z jeho nozder a je cítit štiplavý pach jeho hořících rohů. Diváci se smějí. Plameny zahalují býčí hlavu, je cítit hořící maso a je slyšet jak zvíře křičí. Bylo to jako sledovat někoho kdo je upalovaný u kůlu, líčí očitý svědek.
Festival je tak krutý, že dokonce jej zakázal generál Franco, nyní je zase povolen.

Slavnost na počest patronky Panny z Ascensionu. I k této slavnosti patří i mučení býka. Býk má zapálené pochodně na rozích. Zvíře je mláceno a nakonec zabito…V jedné vesnici je hořící tele jako specialita pro děti.

Být psem v Torreu de las Cotillas, kohoutem v Sala de los Infantes, oslem v Villanueva de la Vera,kočkou v Mérida, králíkem v Ronda, husou v Lequeitio, býkem kdekoli ve Španělsku je největší smůlou, která s může přihodit živé bytosti.

K týrání zvířat jsou zneužívány i katolické svátky v Itálii. Během letnicových slav v Orvieto je holubice spoutaná v pozici s roztaženými křídly a vypuštěna na drátu s ohňostrojem.
V Itálii se slaví také Tiro dell‘Oca (dekapitace ) husy, na počest svátku Panny Marie Milosrdné ( ! ) v srpnu v Stigliano di Santa Maria della Sala, vesnici poblíž Benátek.Tato akce je organizována místním knězem spolu s místním obecním výborem.Ochráncové zvířat se marně snažili, aby se husa nahradila modelem. Zatím neuspěli.

V Portugalsku, kde dosud probíhala "jemnější" forma býčích zápasů před nedávnem nový zákon povolil španělský typ zápasů. Uvažovalo se i o pořádání zápasů ve Fatimě asi pro pobavení zbožných poutníků.

 Odkazy

 

www.sharkonline.org/bullfighting1.mv

www.faace.co.uk/bfiestas.htm 

www.all-creatures.org/cspv/bullspear.html

www.all-creatures.org/ca/ark-190spain.html

www.atourhands.com/fiestas.html

www.atourhands.com/bullfight.html