V poslanecké sněmovně o testování kosmetiky na zvířatech

 

V ČR platí úplný zákaz testování kosmetiky na zvířatech od loňského března 2004. Milada Emmerová tvrdila, že  pokud by ČR absolutní zákaz zachovala, hrozí jí žaloba.

Zachování naprostého zákazu dnes navrhla lidovecká poslankyně Vlasta Parkanová. Státu podle ní žaloba nehrozí, pokud se ministerstvo zemědělství přestane "chovat arogantně" a o výjimku požádá. Parkanová řekla, že úplný zákaz těchto pokusů začal v Česku platit před vstupem země do EU, takže ministerstvo zemědělství to mělo respektovat a o výjimku žádat již tehdy. Navzdory české normě ale podle ní "drze ujistilo Brusel", že danou část místní legislativy ČR sladí s právem unie.

Názor Parkanové  podpořila unionistka Táňa Fischerová. Mimo jiné odmítla argument, že naprostý zákaz těchto pokusů znevýhodňuje české výrobce kosmetiky.  

Z rozpravy v parlamentu ZDE

březen 2005:

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: platným právním stavem úplně zakazujícím pokusy na zvířatech pro zkoušení kosmetických prostředků bez naplnění článku 95 Smlouvy o založení Evropského společenství jsou v současné době porušeny závazky České republiky jako členského státu Evropské unie. Za to hrozí České republice žaloba u soudního dvora a uložení paušální pokuty nebo opakovaného penále.

 Poslankyně Vlasta Parkanová: Jenom bych si troufla ještě jednu větu k vystoupení paní ministryně - ono to na mě dělalo dojem, že co věta, to omyl.

Tento návrh je nově navrhovanou úpravou pokusů na zvířatech pro kosmetické účely a tato úprava má fakticky zrušit platný zákaz těchto pokusů a s odvoláním na evropskou směrnici umožnit pokusy na zvířatech při zkoušení ingrediencí nebo kombinací ingrediencí kosmetických prostředků.

…..V diskusi, která se rozpoutala po mém vystoupení v prvním čtení k tomuto návrhu zákona, jsem několikrát zaslechla, že pokud nechceme riskovat žalobu u Evropského soudního dvora, nemáme jinou možnost, než novou úpravu přijmout. Není to pravda. Rozhodnutí je výlučně na nás. Pokud si ponecháme stávající úpravu, nehrozí nám ani žaloba, ani pokuta. Stačí k tomu jediné - aby Ministerstvo zemědělství se přestalo chovat arogantně a začalo plnit vůli Parlamentu, který ji naplnil zákonem na ochranu zvířat, který vstoupil v účinnost v březnu 2004.

Poslankyně Taťána Fischerová: Při minulém projednávání zákona na ochranu zvířat jsem vystoupila s pozměňovacími návrhy, které by omezily pokusy na zvířatech všude tam, kde je možná alternativní metoda. Tyto návrhy bohužel nebyly přijaty, ale zato Sněmovna významnou většinou přijala pozměňovací návrh paní poslankyně Vlasty Parkanové na úplný zákaz využívání zvířat k testům pro kosmetické účely. Tím jsme se přiřadili na přední místo v Evropě, pokud jde o tuto problematiku, a nepochybně je to jedna z věcí, ke které se můžeme opravdu hrdě hlásit.

Pro zachování úplného zákazu testování na zvířatech pro kosmetické účely mluví i poslední dostupná statistika Státní veterinární správy, podle které nebylo v České republice pro testování kosmetiky použito v roce 2003 žádné zvíře; všechny argumenty, které v souvislosti s testováním kosmetických prostředků zazněly již při projednávání zákona v roce 2003, zejména ten, že kosmetické přípravky nejsou léky, a proto je utrpení zvířat v tomto případě neobhájitelné….

zazněly argumenty, že ČR nemá možnost zvolit přísnější ustanovení, než jaká jsou obsažena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2003/15/ES. Směrnice 86/609/EEC v článku 24 uvádí: "Tato směrnice nebrání členským státům učinit přísnější opatření na ochranu zvířat užívaných k pokusným účelům nebo na kontrolu a omezení užívání pokusných zvířat." Tedy tato směrnice nijak nebrání vydání zákazu testování kosmetiky na zvířatech. Mimoto argument o nemožnosti mít přísnější úpravu kromě stanoviska našeho Parlamentního institutu vyvrací také případ dvou členských států Evropské unie, které zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech praktikují, a to již řadu let. Nelze v tomto případě argumentovat ani Smlouvou o založení Evropského společenství, kde článek 95 říká pouze, že "pokud členská země přijme přísnější legislativu, měla by to oznámit Evropské komisi". Tedy zde není stanoven ani zákaz pro přísnější legislativu, ani termín pro oznámení. Nevidím tedy problém, proč nenaplnit tento článek příslušným způsobem.

Na závěr dovolte poslední poznámku. Argumentovat v této věci případnými nerovnými podmínkami pro podnikání je nepřijatelné. Stavět na roveň obchodní zájmy a utrpení živých tvorů pokřivuje naše vnímání světa a dělá z nás nehumánní, lhostejné konzumenty života.

Proto podporuji pozměňovací návrh Vlasty Parkanové a svůj pozměňovací návrh po konzultaci s ní stahuji. Děkuji vám.

11.05.2005:  Většina poslanců se postavila proti těmto pokusům a zachovala jejich absolutní zákaz schválením novely zákona. Norma teď míří do Senátu. 

 Odkazy

 

iDnes ZDE a ZDE

Ekolist