Co skrývá Covance
Infiltrace ochránců zvířat do výzkumné laboratoře
 

Každý rok v Evropě  trpí a umírá 10 000 opic v laboratořích. Nejčastěji se používají ve farmakologických testech, v testech toxicity chemikálií, ve výzkumu vakcín, v dentálním výzkumu a základním biomedicínském výzkumu.

 „Britská společnost při vivisekci“ BUAV se infiltrovala do laboratoří firmy Covance, kde natočila  experimenty na primátech. Covance má pobočky v 18-ti zemích světa, a asi 7000 zaměstnanců. Se zvířaty je zacházeno hrubě s necitlivou lhostejností, živoří v malých klecích, nedodržují se směrnice, chybí dostatečné tlumení bolesti. Covance vyhrožoval internetovému poskytovateli BUAV žalobou, jestli nestáhne fotky a videa z www stránek.

Pět měsíců pracoval „Marcus“ z společnosti BUAV jako technický pracovník v pobočce Covance v Münsteru v Německu. Tato laboratoř pracuje téměř výlučně s primáty na toxikologických testech. Tato pobočka je jedním z největších uživatelů primátů k vivisekci v Evropě. V laboratořích firmy Covance  se provádí bolestivé toxikologické testy chemikálií, drog, pesticidů, kosmetiky, domácí chemie. Covance nabízí zákazníkům zkoušku jakékoli otravy. 

Opice se dostanou nejprve do karanténích klecí a za dva, čtyři týdny putují po pokusných klecí. Velikost klecí je minimální. Testy chronické toxicity trvají i několik let. Jediným obohacením života zvířat je kousek dřeva nebo  plastové kosti. Tyto strašné podmínky vedou k stereotypnímu jednání, jako jsou opakované pohyby.

Makakové jsou vysoce inteligentní a sociální zvířata, navyklá se denně pohybovat několik kilometrů, převážně v korunách stromů, nyní žijí v těsných klecích z kterých vyjdou jedině k bolestivému experimentu.

Opice v Covance jsou denně vystaveny rutině bolestivých procedur, během nichž jsou násilně krmeny, napíchány jedovatými substancemi a znehybněny v plastikových držácích, kterým se říká "primátí" židle…. Na opicích  v laboratoři je vidět extrémní paniku a strach. Drží se zoufale jedna druhé, nebo klece, když jsou násilím tahány ven a jsou často poraněny jak se brání. 

Opice jsou násilím  umístěné v "primátí" židli a násilím je vstřikována testovací látka do jejich krevního řečiště. Končetiny svázány a hlava znehybněna v plastikovém držáku. Opice zoufale bojují, aby sevření unikly. Takto jsou testovány i březí samičky 

Denně byla stovka opicí dopována testovacíma látkami. Na videu je zaznamenáno, jak se pracovníci  smějí, zpívají si a pouštějí si  na plné pecky hudbu techno nebo disco, které přehlušuje naříkání zvířat. Urážejí opice nebo se jim vysmívají. Násilím pumpují opicím testovací látku do žaludku, opice bojují, plivají, technici se snaží hrubým násilím udržet tlamu zavřenou….Z nahrávky slyšíme nadávky vzpouzejícím se opicím: “ Rozbiji ti hlavu, špinavče… můj Bože, nedotýkej se mě, nenávidím tě….“ 

 Opice se dostává do šoku a pracovník ji doslova hází do klece. Na videu je zdokumentováno, že jedna opice si takto zlomila přední končetinu. 

  --------------------------------------------

 R. Fouts ve své knížce  Nejbližší příbuzní píše o pracovnících ve výzkumu: Někteří vědci přebíjejí svou vinu tím, že své zajatce ponižují, aby nebyli hodni soucitu. Jiní si natáhnou bílé laboratorní pláště a předstírají, že pracují se stroji - zacházejí se pokusnými zvířaty s ledovým odstu­pem, jak by se doma nikdy nechovali k vlastní kočce, psu nebo křečkovi. A jsou i takoví, kteří upadnou do egocentrické pasti sebelítosti a utápějí svůj žal v alkoholu.  

 

Odkazy

Video zde   

8.3.2004 - nový článek SVOBODY ZVÍŘAT "Tajné poznámky z laboratoře odhalily krutosti páchané na psech" -  čtěte zde

nebo zde: www.shac.net

IVISECTION &   OTHER RESEARCH ON ANIMALS 

www.covancecruelty.com/index.asp

www.mlcastle.net/covance/undercover/english/english_frame.html