J. M. Coetzee
 nositel Nobelovy ceny za literaturu, 2003

 

Dovolte mi, abych to řekl otevřeně: jsme obklopeni činy ponižování, krutosti a zabíjení, které se nejen vyrovnají čemukoliv, čeho byla schopná třetí říše, ale dokonce ji i překonávají, protože naše konání nemá konce, neustále se obnovuje a přivádí neustále na svět králíky, krysy, drůbež, dobytek jen proto, abychom je zabíjeli.
J. M. Coetzee, The Lives of Animals

Narodil se 9. února 1940 v Kapském městě. Vedle psaní se věnuje i akademické činnosti – působil na několika univerzitách v Jižní Africe a Spojených státech. V několika románech, z nichž zejména ty první nezapřou silnou inspiraci dílem Franze Kafky, se mu podařilo podat působivý obrázek jihoafrické reality, zejména pak jihoafrického drsného venkova, a na pozadí úchvatné, leč zároveň kruté přírody zajímavým způsobem postihnout aktuální společenské a politické problémy nejen Jižní Afriky, ale celého moderního světa.

Coetzee se stal prvním autorem, jemuž se podařilo získat dvakrát prestižní britskou cenu Booker Prize: poprvé za román Život a doba Michaela K, podruhé za román Nemilost. Obě knihy vyšly v českém překladu. Coetzee o sobě dal výrazně vědět již románem V srdci země (In Heart of the Country), který získal v roce 1977 nejvýznamnější jihoafrickou literární cenu CNA.

Coetzee je vášnivý kritik našeho  špatného zacházení se zvířaty. Ve své knize Elizabeth Costello,  jež čerpá z dříve publikovaných autorových přednášek a esejů, které spojuje do pozoruhodného portrétu fiktivní australské prozaičky Elizabeth Costellové.

Úhelným kamenem knihy jsou práva zvířat, což je téma, které Coetzeeho zajímá delší dobu a kterému též věnoval sbírku přednášek The Lives of Animals (Princeton, 1999). Elizabeth Costellová je vegetariánka, která se snaží – v návaznosti na Kafku ukázat, že se zvířaty zacházíme způsobem, který svojí podstatou ohrožuje kosmos. Costellové, a ani Coetzeemu, nevadí tolik samotný fakt konzumace masa. Mnohem děsivější je existence „průmyslu smrti“. Zvířata jsou uměle chována za účelem zabití a následné pohodlné konzumace. Jakékoli napětí, vztah – který mohl existovat třeba mezi lovcem a loveným zvířetem – zde chybí a na jeho místo nastupuje lhostejný vztah konzumenta ke konzumovanému.

Costellová si v románu vyslouží obrovskou kritiku za to, že pro masové vybíjení zvířat použila pojmu „holocaust“ a explicitně přirovnala masokombináty k vyhlazovacím táborům. Aniž by chtěl propagovat antisemitismus, autor zde po mém soudu naráží na závažný problém myšlení a psaní druhé poloviny dvacátého století: kvůli nezpochybnitelné tragédii několika milionů lidí se určitá skupina obyvatel stala nedotknutelná, a to do takové míry, že nejen že není možné ji kritizovat, ale ani použít její historii pro přirovnání. Přitom přirovnání, které provádí Costellová, zdaleka není nechutné a dokonce ani urážlivé – pokud člověk přijme jejich výchozí bod, totiž že masokombináty jsou něco strašlivého, pak vlastně říká totéž, co představitelé akademického průmyslu holocaustu. 

Pramen: