Argumentační klamy Jiřího X. Doležala.
Balada o týrání: Trpí nanejvýš domácí mazlíčci, zvířata na farmě se mají dobře.

 

           
                 
   

V listopadu loňského roku Poslanecká sněmovna v prvním čtení projednala návrh padesáti poslanců na zákaz kožešinových farem. V Česku by mohly skončit do konce roku 2018.Zákaz chovu kožešinových zvířat platí už v 11 evropských zemích včetně Velké Británie, Nizozemska, Rakouska, Slovinska a Chorvatska. Přestože se téma diskutuje již několik let, v Česku stále oficiálně funguje devět farem.

Shrnutí článku Jiřího Doležala v Reflexu Balada o týrání: Trpí nanejvýš domácí mazlíčci, zvířata na farmě se mají dobře (kousek článku zde ) Je jasné, že novinářem nemusí být charakterní lidumil a laskavý člověk, který soucítí se zvířaty. Ale požadovat od novináře férovou argumentaci je minimální.

1. “Co je hezčího než krásná žena v norkovém kožichu?” Ochránci zvířat donutí “chodit ženy v pláštích z jekoru,” píše JXD.

2. Norci v klecích jsou zlí, agresivní a koušou. Spokojená a hloupá zvířata zajímá jen krmení, pokračuje JXD.

3. Pro zákaz kožešinových farem jsou hlavně levičáci včetně komunistů z ideologických důvodů, “odpor levice proti norkovým kožichům lze snadno vysvětlit třídně”.

4. JXD chce slyšet hlas odpůrců chovu, ale nechce mluvit s nějakým „poťapaným ochranářem, jehož jedinou kompetencí jsou jeho domněle správné postoje”. Vybral si Kalouska, který je podepsaný pod návrhem zákona. S Kalouskem se hádají zda lišky, norci...jsou či nejsou zvířata domestikovaná nebo domestikovatelná.

5. JXD Vyčítá Kalouskovi pokrytectví a populismus. Kalousek jí maso a nenavrhuje zákaz chovu zvířat k jídlu, když i v živočišné výrobě dochází k stejnému „týrání“ jako na kožešinových farmách.

6. K největšímu “týrání” dochází podle JXD v takzvaných pet chovech.

7. JXD: “zeptal jsem se na celou věc odbornice”. Odbornice prof. ing. Eva Tůmová je z katedry speciální zootechniky České zemědělské univerzity. Doležalovi ráda potvrdí, že zvířata v klecích na farmách se cítí spokojeně, jako důkaz poukazuje na dobrou kvalitu srsti a rozmnožování zvířat.
 

 

8. Veganské weby se sice hemží fotografiemi zubožených a ztýraných zvířat, nejlépe lištiček,” píše JXD, ale ty, co dokázal dohledat, pocházejí z Číny, ne od nás.

9. Farmy jsou oploceny před “zlými lidmi”, kteří by chtěli norkům ublížit: vypustit nebo pošplíchat smrtelně jedovatými barvami, což se už stalo.

10. Pan Vojtíšek, majitel farmy, provádí JXD svou farmou a ukazuje, jak dobře se o rodinnou farmu stará a jak hezký má vztah ke svým zvířatům. Všechno je tam O.K. podle evropských norem, norkům se daří dobře. Majitel si stěžuje na “zlé lidi”, “militantní vegany,” kteří chtějí jeho poctivé podnikání zničit.

11. JXD popisuje farmu: “Jak procházíme dlouhé řady kotců (jsou jednopatrové), získávám pocit, že jsem na nějakém dobře udržovaném sídlišti. Na sídlištích žijí v ČR tři milióny lidí. Už na základě tohoto argumentu jsem přesvědčen, že nelze chov norků v podobných podmínkách chápat jako týrání.

12. JXD závěrem článku: “Pokud má tedy někdo strach o blaho norků, nechť usiluje o zavedení standardů a nepředvádí se v levičácké kampani za práva zvířat.


Moje poznámky k článku JXD:
Z článku zcela zřejmé na čí straně JXD stojí. Už dříve několikrát vyjádřil své hluboké nesympatie k ochranářům zvířat, veganům. Ale neměl by si tím nechat zatemnit mozek a používat nefér argumenty. Myslím, že jasno už měl před návštěvou farmy.

K argumentaci JXD a používání argumentačních faulů.
Vyvolávání emocí:

Jestli jsou zvířecí kožichy na ženách hezké je věc subjektivního vkusu, ale i kdyby byly kožichy nedostupné, ženy v jekoru chodit nemusí. JXD straší. To k bodu 1.
Negativní vykreslení oběti-norka. Článek začíná popisem, jak se norek zakusuje do rukavice. Popis vzbuzuje dojem, že norek je nebezpečné kousavé zvíře. Stejně tak i popisek u fotky "Nekouká smutně - kouká, jak by mě kous'!" Norek si vlastně náš soucit zaslouží.
Negativní vykreslení těch, kteří jsou proti kožešinovým farmám, tím že je spojí s nepřijatelnými lidmi/skupinami (komunisti, levice, levičácká kampaň, zákon je především nástrojem sebezviditelnění poslanců, ochranáři jsou poťapaní, proti chovům jsou zlí lidé, militantní vegani, kteří útočí na farmu, tím i vyvolává soucit s farmářem).

K bodu 3. JXD píše: “Podobně je pro zákaz i řada komunistů. A mě napadá, že odpor levice proti norkovým kožichům lze snadno vysvětlit třídně. Buržoazní panička v norkovém kožichu samozřejmě vyvolává třídní zášť - vždyť našim soudružkám stačí gumáky, montérky a rádiovky.” Nevypadá to tak: Ti, kteří mají u svého jména zelenou značku, chtěli návrh na ukončení kožešinových farem zamítnout v prvním čtení.

K bodu 5. JXD píše, že Kalousek se chce jen zviditelnit, je v názorech nekonzistentní, je pokrytec a neználek. I kdyby to tak bylo, nic to nevypovídá o tom, jestli je správné rušit farmy. Zákaz výroby a konzumace masa je z ranku sci-fi, lid by se vzbouřil.

Odvádění pozornosti na jiný problém
Větší problém jsou pet chovy viz bod 6.
Jakoby JXD nevěděl, že zatímco zákazu kožešinových farem je společnost nakloněna, pet chov zakázat nelze, ani nejde jednoduše kontrolovat welfare zvířat na soukromých pozemcích, natož domácnostech a dětských pokojíčcích. “Mnohem větší problém stran týrání zvířat představují takzvané pet chovy...A jejich blaho nikoho nezajímá”.

Seletivní výběr argumentů
JXD neuvádí relevantní názory odborníků, zoologů-etologů. Viz názor vědců dole v odkazech. Jediný odborný uvedený názor je od zootechničky Tůmové, která je jasně ve střetu zájmů. Kožešinové farmaření je v pořádku. Zvířata jsou spokojená. Potvrdí vám to každý majitel farmy a ing. Tůmová.

Zamlčení - Záměrně pominout důkazy, které by odporovaly našemu závěru.
JXD řeší jenom “týrání” při chovu, nemluví o tom, jak kožař Vojtíšek svá zvířata zabíjí. A znovu: proč si JXD vybral zrovna zootechničku, obhájkyni a zaměstnankyni živočišné velkovýroby? Proč nediskutoval s nějakým nezávislým zoologem-etologem?

Obohacená klec.

 

K bodu 7. Zootechnička ing. Tůmová tvrdí, že zvířata v klecích na farmě nestrádají, jako důkaz má dobrou kvalitu srsti a rozmnožování norků. Jenže v ZOO můžeme vidět pološílené šelmy, které vykonávají stereotypní pohyby (zde víc), jako je přecházení z jedné strany klece ke druhé, a přitom mohou mít kvalitní a krásnou srst. Nebo nemocné a hladové bezprizorní kočky se rozmnožují. Takže i silně strádající zvířata mohou mít hezkou, kvalitní srst nebo se rozmnožovat.

K bodu 8. JXD měl problém s dohledáním “zubožených a týraných lištiček”, přitom stačilo zadat do google kožešinové farmy v Česku a hned by se mu to podařilo. Například ZDE.

K bodu 11. Další argumentační faul klamná analogie. To, že se v něčem podobají řady kotců sídlišti neznamená, že mají stejné i další vlastnost. Myslím, že je to zbytečné rozvádět.

K poslednímu bodu 12. K certifikaci WelFur a argumentům zaznívajícím ze strany FurEurope se vyjádřili biologové doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D., Mgr. Karel Janko, Ph.D.. Jejich vyjádření si můžete přečíst ZDE (Vyjádření k certifikaci WelFur). “Povolování podnikání na základě soukromě vydávaného certifikátu nemá v české legislativě precedens. V praxi by takové přijetí znamenalo, že by soukromý vydavatel certifikátu rozhodoval o tom, kdo smí v této oblasti podnikat”. (To jako by Babiš vydával certifikaci kvality na své párky).

Poslední moje poznámka je k pojmu týrání. JXD píše údajné týrání nebo dává toto podle něj problematické slovo do uvozovek. Píše: “Člověk je [ zvířata] využívá, jak nejlépe umí, je to přirozené a vyplývá to z lidské pozice na vrcholu potravní pyramidy na naší planetě. A teprve posledních padesát let se někdo ve vyspělém světě stará o to, aby zvířata v chovu měla snesitelné podmínky. Což je v západních velkochovech zaručeno”.
Opravdu? Tak ještě záleží m.j., jak si JXD vykládá slovo snesitelné.
 

           
   

Pramen, odkazy

 

Záběry zabíjení norků a lišek

Výběr fotografií z 8 českých kožešinových farem, které byly pořízeny v letech 2013 až 2015.

Fotogalerie z Vojtíškovy farmy (idnes)

Další fotogalerie z Vojtíškovy farmy (idnes)

Vědci apelují na poslance. Zrušte kožešinové farmy. Otevřený dopis.

Kožešinové farmy v Česku.(youtube)

prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.

Argumentační klamy

www.protisrsti.cz

www.obrancizvirat.cz