IVA PIPALOVÁ, AnLab a ÚKOZ

 

Ústřední komise pro ochranu zvířat

Webové stránky

Ústřední komise pro ochranu zvířat je orgánem ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Předsedou je Doc. MVDr. Richard Sovják, CSc.

Činnost ÚKOZ i její složení je mezirezortní, a proto má v rámci Ministerstva zemědělství samostatné postavení. Ústřední komise má vlastní statut i jednací řád. Tvoří ji čtyři výbory, jejichž předsedové jsou místopředsedy ÚKOZ:

výbor pro ochranu hospodářských zvířat; předsedou je MVDr. Jiří Dousek, Ph.D.,
výbor pro ochranu volně žijících zvířat; předsedkyní je RNDr. Dana Holečková,
výbor pro ochranu zvířat v zájmových chovech; předsedou je MVDr. Jan Šimr,
  
výbor pro ochranu pokusných zvířat.; předsedkyní je Ing. Iva Pipalová .(vystřídala Lukáše Jebavého)

Iva Pipalová pěstovala (pěstuje?) podle Reflexu deset tisíc myší a dva tisíce potkanů pro laboratorní účely ve firmě Anlab , s. r. o. Tuto činnost jí musela nejprve komise, které je členkou (nyní předsedkyní), povolit.
Povolila tak de facto sama sobě činnost, již má i kontrolovat. Iva Pipalová rozpor nevidí: "Lidé, kteří se chovu zvířat pro laboratorní účely věnují léta, jsou zkušení." I instituce, kde pracují zbývající tři členové podvýboru, mají k experimentům blízko: Vojenská lékařská akademie, Mikrobiologický ústav AV, ministerstvo zdravotnictví, odbor hygieny, epidemiologie a mikrobiologie ...

Firma Anlab AnLab s.r.o. , nezávislá česká společnost, poskytuje od roku 1992 laboratorní zvířata a zvířecí modely a laboratorní diagnostické služby vědecko-výzkumným a testačním pracovištím v České a Slovenské republice.

Další informace o Ivě Pipalové

 
Více o firmě Biotest a panu Jebavém
články: Podivná komise a její zvířata, Člen vládní komise na ochranu zvířat obchoduje s pokusnými zvířaty, Vlastně zvířecí ráj

 firma BIOTEST Ltd.